Sertifiseringer

Kvalitetspolicy Hansa Borg:

Vi skal alltid levere produkter av høyest mulig kvalitet, og kontinuerlig fokusere på kvalitetsforbedringer for å møte de forventningene våre konsumenter setter til et produkt fra Hansa Borg. Vi skal følge relevante lover og forskrifter for matsikkerhet, og produsere trygge og sikre produkter til våre konsumenter.

Utvikling og produksjon av våre produkter er sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitetsledelse), FSSC 22000 (matsikkerhet) og ISO 14001 (miljøledelse). Hansa Borg har vært ISO 9001-sertifisert siden 2004, og matsikkerhetsgodkjent i henhold til FSSC 22000 siden 2014 på alle våre produksjonsanlegg; Hansa Bryggeri, Borg Bryggerier og Olden Brevatn. I 2023 oppnådde vi også sertifisering innen ISO 14001 på våre produksjonsanlegg i Bergen, Sarpsborg og Olden. 

En sertifisering etter en internasjonal godkjent matsikkerhetsstandard betyr at vi sikrer alle ledd i utviklingen og produksjonen av våre produkter, fra råvareleverandører til forbrukerens glass. Vi blir revidert jevnlig av Lloyd’s Register Quality Assurance som kontrollerer at vi følger de strenge kvalitetskravene i de standardene vi er sertifisert for. Det gjelder kontroll både av produkter, prosesser og personell.

Kvalitet og mattrygghet er en av grunnpilarene i vår bedrift.

Sertifiseringsbevis:
ISO 9001
FSSC 22000
ISO 14001 Hansa Bryggeri
ISO 14001 Borg Bryggerier
ISO 14001 Olden


Miljøfyrtårn
I mai 2024 oppnådde vi Miljøfyrtårn-sertifisering for vårt kontor på Lysaker. Sertifikatet dokumenterer at virksomheten har etablert et miljøledelsessystem og oppfyller strenge kriterier innen avfall/ombruk, energi, innkjøp, transport og arbeidsmiljø: Sertifikat miljøfyrtårn