Sertifiseringer

Kvalitetspolicy Hansa Borg Bryggerier:

Vi skal alltid levere produkter av høyest mulig kvalitet, og kontinuerlig fokusere på kvalitetsforbedringer for å møte de forventningene våre konsumenter setter til et produkt fra Hansa Borg Bryggerier. Vi skal følge relevante lover og forskrifter for matsikkerhet, og produsere trygge og sikre produkter til våre konsumenter.

Utvikling og produksjon av våre produkter er sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitetsledelse) og FSSC 22000 (matsikkerhet). Hansa Borg Bryggerier har vært ISO 9001-sertifisert siden 2004 , og matsikkerhetsgodkjent i henhold til FSSC 22000 siden 2014 på alle våre produksjonsanlegg; Hansa Bryggeri, Borg Bryggerier, Christianssands Bryggeri og Olden Brevatn.

En sertifisering etter en internasjonal godkjent matsikkerhetsstandard betyr at vi sikrer alle ledd i utviklingen og produksjonen av våre produkter, fra råvareleverandører til forbrukerens glass. Vi blir revidert jevnlig av Lloyd’s Register Quality Assurance som kontrollerer at vi følger de strenge kvalitetskravene i de standardene vi er sertifisert for. Det gjelder kontroll både av produkter, prosesser og personell.

Kvalitet og mattrygghet er en av grunnpilarene i vår bedrift.

Sertifiseringsbevis:
ISO 9001
ISO 22000 CB
ISO 22000 Hansa Bryggeri
ISO 22000 Borg Bryggerier
ISO 22000 Olden Brevatn