Bærekraft

Hansa Borg Bryggerier er en ansvarlig drikkevareaktør som mener at vi deler en felles samfunnsinteresse i å unngå misbruk. Misbruk av alkohol kan gi negative konsekvenser for individ og samfunn og vi støtter derfor tiltak som motarbeider dette.

MILJØRAPPORT 2019 - VÅRT ANSVAR!

Våre produkter kan gi både glede, nytelse og smak gjennom et moderat inntak og vi oppfordrer derfor til et ansvarlig forbruk av alkoholholdige drikkevarer. Vi er også opptatt av at aldersgrensene for kjøp og salg av alkoholholdige produkter overholdes.

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finnes på Helsenorge sine nettsider.

Miljø
I Hansa Borg Bryggerier har vi som mål å være så miljøvennlige som mulig, og vi jobber hele tiden med å se på alternativer og løsninger som kanskje er enda mer miljøvennlige enn de vi har i dag. 

Plast i naturen er et stort miljøproblem, og tar ansvar for dette i Norge gjennom organisasjonen Grønt Punkt hvor vi bidrar økonomisk til å samle inn all emballasje som blir brukt i Norge for å kunne resirkulere emballasjen. Vi har i tillegg inngått Plastløftet, et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning.  

Våre seks prioriterte bærekraftsmål