Bærekraft

Hansa Borg & Solera Norge har gjennom sine regionale bryggerier; Hansa Bryggeri, Borg Bryggerier og produksjons- og tappeanlegg for Olden naturlig mineralvann i Oldedalen, mer enn hundre år lange tradisjoner for å gi tilbake til samfunnet, gjennom bidrag til blant annet aktiviteter og arrangementer innen kultur, idrett og foreningsliv.

Vi tar samfunnsansvar og investerer i fellesskapet fordi det er en del av selskapets fundament og virksomhet. Vi ønsker å være tilstede der hvor mennesker møtes og begeistres over gode opplevelser, med spesiell fokus på våre lokalmiljø.

I Hansa Borg & Solera Norge har vi som mål å være så miljøvennlige som mulig, og vi jobber hele tiden med å se på alternativer og løsninger som kanskje er enda mer miljøvennlige enn de vi har i dag. 

Hansa Borg & Solera Norge er en del av drikkevarekonsernet Royal Unibrew, og vi arbeider mot de samme målene som vårt eierselskap.

Vi har blant annet satt oss mål om å være 100 % karbonutslippsfri i 2025 i scope 1 og 2, ekskludert distribusjon og utslipp fra biobrensel.

I forhold til produkter uten eller med med lavt alkohol- eller sukkerinnhold skal denne delen av porteføljen ha raskere vekst enn den øvrige.

Både som del av vårt Plastløftemål og våre bærekraftsmål skal vår emballasje være 100 % resirkulert, resirkulerbar eller gjenbrukbar i løpet av 2025.

Både Royal Unibrew og Hansa Borg & Solera Norge har oppnådd målet om å bruke over 40 % av markedsbudsjettet på merker og kampanjer med en bærekraftig posisjon, en andel vi skal opprettholde også fremover.

Plast i naturen er et stort miljøproblem. Vi tar ansvar for dette i Norge gjennom organisasjonen Grønt Punkt hvor vi bidrar økonomisk til å samle inn all emballasje som blir brukt i Norge for å kunne resirkulere emballasjen. Vi har i tillegg inngått Plastløftet, et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. I 2021 ble vi medlem av Hold Norge Rent - en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Gjennom sommeren deltar vi i kampanjen #likefinsomfør med tips og råd til hvordan vi alle kan bidra til mindre forsøpling i våre nærmiljø.

Ansvarlig forbruk
Hansa Borg & Solera Norge er en ansvarlig drikkevareaktør som mener at vi deler en felles samfunnsinteresse i å unngå misbruk. Misbruk av alkohol kan gi negative konsekvenser for individ og samfunn og vi støtter derfor tiltak som motarbeider dette.

Våre produkter kan gi både glede, nytelse og smak gjennom et moderat inntak og vi oppfordrer derfor til et ansvarlig forbruk av alkoholholdige drikkevarer. Vi er også opptatt av at aldersgrensene for kjøp og salg av alkoholholdige produkter overholdes.

Lenke til Royal Unibrew sin bærekraftsstrategi og resultater 

 

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finnes på Helsenorge sine nettsider.

Andre relevante nettsteder