Bærekraft

Hansa Borg Bryggerier har gjennom alle sine regionale bryggerier; Hansa Bryggeri, Borg Bryggerier og Christianssands Bryggeri (CB), og sitt produksjons- og tappeanlegg for Olden naturlig mineralvann i Oldedalen, mer enn hundre år lange tradisjoner for å gi tilbake til samfunnet, gjennom bidrag til blant annet aktiviteter og arrangementer innen kultur, idrett og foreningsliv.

Hansa Borg tar samfunnsansvar og investerer i fellesskapet fordi det er en del av selskapets fundament og virksomhet. Vi ønsker å være tilstede der hvor mennesker møtes og begeistres over gode opplevelser, med spesiell fokus på våre lokalmiljø.

I Hansa Borg Bryggerier har vi som mål å være så miljøvennlige som mulig, og vi jobber hele tiden med å se på alternativer og løsninger som kanskje er enda mer miljøvennlige enn de vi har i dag. 

Vi har satt oss seks prioriteringer innen bærekraft. Her har vi valgt ut målene der vi kan gjøre en størst mulig forskjell, med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål: 3. God helse, 5. Likestilling, 7. Ren energi for alle, 12. Ansvarlig forbruk og produksjon, 13. Stoppe klimaendringene og 17. Samarbeid for å nå målene.

Plast i naturen er et stort miljøproblem. Vi tar ansvar for dette i Norge gjennom organisasjonen Grønt Punkt hvor vi bidrar økonomisk til å samle inn all emballasje som blir brukt i Norge for å kunne resirkulere emballasjen. Vi har i tillegg inngått Plastløftet, et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. I 2021 ble vi medlem av Hold Norge Rent - en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Gjennom sommeren deltar vi i kampanjen #likefinsomfør med tips og råd til hvordan vi alle kan bidra til mindre forsøpling i våre nærmiljø.

Ansvarlig forbruk
Hansa Borg Bryggerier er en ansvarlig drikkevareaktør som mener at vi deler en felles samfunnsinteresse i å unngå misbruk. Misbruk av alkohol kan gi negative konsekvenser for individ og samfunn og vi støtter derfor tiltak som motarbeider dette.

Våre produkter kan gi både glede, nytelse og smak gjennom et moderat inntak og vi oppfordrer derfor til et ansvarlig forbruk av alkoholholdige drikkevarer. Vi er også opptatt av at aldersgrensene for kjøp og salg av alkoholholdige produkter overholdes.

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finnes på Helsenorge sine nettsider.

Andre relevante nettsteder

 

BÆREKRAFTSRAPPORTEN FOR 2020 FINNER DU HER!

MILJØRAPPORT 2019 - VÅRT ANSVAR!