Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Virksomhetene skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Redegjørelse for aktsomhetsvurderingene skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år.

Hansa Borg AS publiserer redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene i henhold til Åpenhetsloven: Last ned Hansa Borg sin redegjørelse her

 

Skriftlige henvendelser om informasjon om hvordan Hansa Borg jobber med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan sendes til leder for kommunikasjon og bærekraft, Stina Kildedal-Johannessen, og vil besvares innen fristen på tre uker.