Sponsorsøknad

Vi er i gang med å revidere vår sponsorstrategi, og vil i denne perioden ikke behandle sponsorsøknader. Følg med på denne siden for mer informasjon om nye sponsorkriterier og prosess.