Visjon – verdier – strategi

Visjon
”Norges mest berømte leverandør av glede, nytelse og smak”.

Våre verdier 

 • Mennesker:
  Vi er modige og ekte, og opptatt av samarbeid, mangfold, respekt og utvikling.
 • Merkevarer:
  Vi produserer merkevarer av høy kvalitet, og satser på innovasjon og solid håndverk.
 • Moro:
  Vi jobber for arbeidsglede og godt samvær.
 • Miljø: 
  Vi tar samfunnsansvar og har en bærekraftig drift.

Strategi
Hansa Borg Bryggerier skal være en norsk drikkevareaktør som gjennom forbrukerinnsikt, bærekraftsfokus, kunnskap og motiverte medarbeidere målrettet skal utvikle sine prosesser og merkevarer, for å vinne ledende regionale og nasjonale posisjoner.

Forretningsidé
Vi skal gi forbrukeren mulighet og lyst til alltid å velge drikkevarer av høy kvalitet fra Hansa Borg Bryggerier.

Vår kvalitetspolicy
Vi skal alltid levere produkter av høyest mulig kvalitet og kontinuerlig fokusere på kvalitetsforbedringer for å møte de forventningene våre konsumenter setter til et produkt fra Hansa Borg Bryggerier. Vi skal følge relevante lover og forskrifter for matsikkerhet, og produsere trygge og sikre produkter til våre konsumenter.