Reklamasjonsskjema

Vi setter stor pris på å høre fra deg dersom du har kjøpt et Hansa Borg-produkt med kvalitetsfeil.

Hansa Borg Bryggerier har som mål å fremstille produkter av høy kvalitet. Opplever du likevel feil eller avvik på et av våre produkter, setter vi pris på å høre fra deg.

Behandling av reklamasjoner kan ta inntil 14 dager. Du vil få tilbakemelding fra en av våre kundekonsulenter.

Produktopplysninger

Din kontaktinformasjon