Bærekraftsrapport 2020

Hansa Borg Bryggerier har økt sin bærekraftsatsning de siste årene og vi gleder oss over å kunne dele tiltak vi har jobbet med og mål vi har satt oss i vår bærekraftsrapport 2020.

Vi har gjennom mange år jobbet med forbedringer og innovasjoner for å ha en
mer bærekraftig drift og ta ned miljøfotavtrykket fra egen virksomhet og de
produktene vi leverer. Hansa Borg Bryggerier ønsker å ta ansvarlige valg, og vise
omtanke for miljøet og samfunnet rundt oss. De siste årene har vi derfor jobbet
mer systematisk med vårt ansvar som konsern. Vi ansatte en egen leder med
dedikert ansvar for bærekraft, som bidro til at vi fikk implementert bærekraft
som en del av vår selskapsstrategi og vi har gjort en aktiv prioritering rundt
hvilke av FN's bærekraftsmål selskapet skal fokusere på. Det er mye arbeid
som gjenstår, men vi har satt oss mål og jobber for å være en virksomhet med
felles og sunne verdier, som stiller krav til oss selv, vår innvirkning på miljøet og
samfunnet for øvrig.

Det er gjennom 2020 iverksatt prosjekter og tiltak som reduserer matsvinn,
sorterer avfall og renser vann/avløp. Lastebilparken vår er fornyet og en
uavhengig energi- og miljørådgiver har gjennomført kartlegging av alle våre
anlegg gjennom året. Denne kartleggingen indikerer at Hansa Borg Bryggerier
har et potensial for å redusere sitt vann- og energiforbruk. Gjennom 2021 og
2022 vil vi få på plass et klimaregnskap og konkretisere og iverksette tiltak for å sikre driftsoptimalisering og aktiv energioppfølging, samt jobbe med kontinuerlig forbedring. Målet er å bli miljøsertifisert dette året og forsterke vårt arbeid på området i et langsiktig perspektiv.

SAMARBEID GIR BEDRE RESULTATER
Utvikling av mer miljøvennlige emballasjeløsninger er et viktig satsingsområde
for oss. Her jobbes det blant annet med å redusere vekt på emballasje, jobbe
frem mer miljøvennlige løsninger, økt bruk av resirkulert plast og å redusere
plastforbruk. Vi er godt på vei til å nå våre plastløftemål og har tatt initiativ til et
samarbeidsprosjekt i bransjen for å kunne tilby en mer miljøvennlig løsning til
drikkebeger på festival. I samarbeid med Infinitum, som driver panteordningen
i Norge, og andre bransjeaktører, har vi kommet frem til en ordning der alle
festivalglass i PET eller rPET kan hentes av Infinitum og resirkuleres i Norge.
Dette er sirkulærøkonomi i praksis og et samarbeid vi er svært glade for å ta
del i. Vi jobber også med en annen spennende løsning sammen med Infinitum
rundt pant og resirkulering av keykegs – som dere kan lese mer om i denne
rapporten.

Drikkevarebransjen i Norge er best i verden på innsamling av plast gjennom
pantesystemet. 2020 ga ny panterekord i Norge, både i antall flasker og bokser
og panteandel. Nær 1,4 milliarder bokser og flasker ble pantet, det er hele 92
% av alle som ble solgt – og nå vil også festivalglass og keykegs komme under
denne ordningen.

Effektiv distribusjon og godt utnyttet transport er også et vesentlig moment i vår
strategi for bærekraft. Fra 1. januar 2021 utvidet vi vårt distribusjonssamarbeid
til uteliv med Tine. Samarbeidet styrker vår fleksibilitet, bidrar til at vi blir mer
leveringsdyktig i hele landet, samtidig som det fjerner nesten 200 000 km fra
vei og kutter CO2-utslippet med over 150 tonn per år.

NOLO OG MINDRE SUKKER
Hansa Borg Bryggerier er en ansvarlig drikkevareaktør som mener at vi deler
en felles samfunnsinteresse i å unngå misbruk. Våre produkter kan gi både
glede, nytelse og smak gjennom et moderat inntak og vi oppfordrer derfor til
et ansvarlig forbruk av alkoholholdige drikkevarer.

Markedet for alkoholfritt øl har hatt en vekst på 27 prosent i 2020. De siste
årene ser vi at alkoholfritt øl har hatt en sterkere vekst enn det alkoholholdige
og vi har tro på at markedet for alkoholfritt øl vil fortsette å vokse her til lands.
Vi jobber aktivt med å tilby gode og nye drikkeopplevelser til våre kunder.
Dette er en del av vårt samfunnsansvar og vi har satt oss som mål at 10 prosent
av vår øl- og cider-portefølje skal være alkoholfri eller lavalkohol (NOLO) innen
2030. I tillegg har vi lagt inn i ny segmentering at alle utesteder som selger
våre varer også skal ha et alkoholfritt alternativ i sitt sortiment, for å tilby reell
valgfrihet til forbruker.

Det er økt fokus på helse og sunnhet i befolkningen og vi håper våre produkter
kan bidra til at flere velger seg drikkevarer med lite alkohol og få kalorier. Vi
har satt oss som mål å redusere sukkerinnhold i våre produkter og øke andelen
kalorifattige produkter innenfor porteføljen vår. Mat- og drikkebransjen og
helsemyndighetene har signert en intensjonsavtale for å gjøre det enklere for
forbrukeren å ta sunnere valg. Denne skal nå forlenges og vi ser frem til å
videreføre arbeidet i intensjonsavtalen og signere ny tilslutningsavtale.

KORONAÅRET 2020
2020 har vært et spesielt år. Jeg er takknemlig for at vi unngikk omfattende
smitteutfordringer inne på anleggene våre og at vi til tross for mange utfordringer
har stått støtt og avsluttet året med positive tall. Likevel medførte situasjonen
en rekke permitteringer og omsetningsnedgang innen uteliv, hvor vi har en stor
del av vår forretning.

Menneskene og tilgang til arbeidskraft er det aller viktigste for virksomheten og
for at Hansa Borg Bryggerier skal kunne produsere sine velkjente drikkevarer.
2020 var preget av mange tøffe tak og usikkerhet. Det har vært høyt arbeidspress
på ansatte i produksjonen og vi har dessverre sett en liten økning i sykefraværet
i 2020. Disse skyldes hovedsakelig sykdommer eller skader som ikke er relatert
til arbeidet. Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet
av året.

Vi har fått testet oss og vist evne til omstilling på alle nivåer gjennom 2020.
Produksjonen gikk for fullt hele året og vi nådde flere produksjonsrekorder på
våre tappelinjer. Jeg er stolt og takknemlig for den fantastiske innsatsen de
ansatte i Hansa Borg la ned i 2020 og jeg ser frem til fortsettelsen!

Lars Giil
Administrerende direktør
Hansa Borg Bryggerier

LINK TIL BÆREKRAFTSRAPPORT 2020