• Styrket norsk eierskap i Hansa Borg Bryggerier

  Borg Invest øker sin eierandel i Hansa Borg Bryggerier fra 60 % til 75 % ved å kjøpe Spendrup Invests aksjepost. Fra 2002 har Borg Invest, som kontrolleres av Egenæss-familien fra Sarpsborg, eid 60 % av aksjene i Hansa Borg Bryggerier.

  Les meir
 • Årsresultat Hansa Borg Bryggerier 2010

  Tross store omstillinger og ytre utfordringer har 2010 vært et bra år for selskapet. Hansa Borg har nedbetalt betydelig gjeld og styrket selskapets soliditet. Året føyer seg dermed inn i rekken av en positiv trend der markedsposisjoner og soliditet har blitt styrket gradvis.

  Les meir
 • Bokskolonne til Christianssands Bryggeri

  Hansa Borg Bryggerier investerer nå i bokskolonne til Christianssands Bryggeri, noe som blant annet bidrar til å gjøre mer av CB-ølet kortreist. De første boksene med CB-øl skal etter planen tappes på bryggeriet i løpet av desember.

  Les meir