Årsresultat Hansa Borg Bryggerier 2010

Tross store omstillinger og ytre utfordringer har 2010 vært et bra år for selskapet. Hansa Borg har nedbetalt betydelig gjeld og styrket selskapets soliditet. Året føyer seg dermed inn i rekken av en positiv trend der markedsposisjoner og soliditet har blitt styrket gradvis.

Konsernet hadde driftsinntekter i 2010 på 1.167 MNOK som er en reduksjon fra året før. Reduksjonen skyldes hovedsakelig redusert samarbeidet med Coca-Cola Enterprises. Driftsresultater er på 50 MNOK i 2010, justert for 29,1 MNOK i engangsutgifter ved overgang til ny pensjonsordning. En reduksjon i driftsresultatet på 46,4 MNOK fra 2009 til 2010 har flere årsaker, men utgifter i forbindelse med overgangen til ny pensjonsordning står for 29,1 MNOK av nedgangen. For øvrig skyldes nedgangen en tilbakegang i det norske ølmarkedet samt investeringer i markedsrelaterte prosjekter og i gjennomføring av utviklingsprosjekter i konsernet.

Møter utfordrende tider offensivt
Det siste året har vært preget av en nedgang i det norske ølmarkedet. Økte avgifter, økt grensehandel og smugling gir lavere volumer. - Sammen med økte råvarepriser på malt, sukker og aluminium samt økt prispress fra handelen opplever vi dette som en vesentlig utfordring fordi det setter sterkt press på lønnsomheten vår, sier administrerende direktør Lars A. Midtgaard.

Hansa Borg møter utfordringene offensivt og satser sterkt på innovasjon. Relansering av Olden, ny cider fra Grevens, den lavalkohololdige Hansa Pilsner 365 og den alkoholfrie shandyen Clausthaler Lemon er eksempler på nye produkter som vil styrke Hansa Borgs attraktivitet hos kunder og forbrukere. I tillegg har langsiktig satsing på ølsiden gjort at Hansa-merket nå har befestet sin posisjon som Norges største ølmerke nasjonalt i dagligvarekanalen, bare slått av danske Tuborg.

Hansa Borg har også gjort mye på investeringssiden og økte investeringstakten i 2010, både i maskiner og utstyr og interne forbedringsprogrammer.