Bli kjent med HMS-koordinator og laboratorieingeniør Linda Marie Sundås

Linda har vært ansatt i Hansa Borg Bryggerier siden januar 2015 og jobber på kvalitetskontrollavdelingen som laboratorieingeniør. I tillegg er hun HMS-koordinator for Borg Bryggerier i Sarpsborg, og koordinerer alt HMS-arbeidet som foregår i bedriften. I februar 2019 begynte tobarnsmoren på bryggerimesterutdanningen ved Scandinavian School of Brewing i København.

Navn: Linda Marie Sundås (46)
Utdannelse: Master of Science i bioteknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås i 2000, med fordypning innen analytisk kjemi, i tillegg til treåring bioingeniørstudie ved Høgskolen i Østfold. Holder for tiden på med bryggerimesterutdanning i København
Nåværende stilling: HMS-koordinator og laboratorieingeniør ved Hansa Borg Bryggerier
Arbeidssted: Sarpsborg

Kan du fortelle litt om hva som inspirerte deg til å ta bryggerimesterutdanning
Gjennom mine 20 år i arbeidslivet har jeg jobbet innenfor mange ulike fagfelt, som blant annet spiseoljer, radioaktivitet, biodieselproduksjon, forskning, prosessdesign og i dag øl- og ciderproduksjon. Etter at jeg startet i Hansa Borg Bryggerier i januar 2015 har dette med å lære seg mer om øl og brygging vært et samtaleemne med kollegaer til stadighet. Veien ble kort fra samtaleemne til studiestart, noe jeg er veldig takknemlig for.

Hvordan styrker en slik utdanning deg og selskapet? 
Å studere ved Bryggerihøyskolen i København er en flott mulighet som Hansa Borg tilbyr sine ansatte. Kompetanseheving på våre anlegg er alltid noe positivt, og jeg tror man ser gode synergieffekter av dette på sikt i en hektisk produksjonshverdag. Mitt ønske er tilsvarende det min kollega og studievenninne Silje uttalte; å bli en god sparringspartner for bryggerimesteren i Sarpsborg. Jeg har tro på at god dialog og konstruktive diskusjoner kan gi et enda bedre resultat, både prosessteknisk og økonomisk. 

Hvordan er hverdagen som student i København? 
Denne våren har jeg planer om å gjennomføre tre av seks moduler. I skrivende stund er jeg i gang med min modul nummer to, og det er krevende pensum og lange dager med forelesninger, gjerne 8-9 timer. Etter forelesninger på Universitetet blir det noen timer med lesing og jobbing med materialet, så tiden flyr raskt her nede. Etter hver modul er det en avsluttende eksamen som må bli bestått. I tillegg er det ukentlige innleveringer og oppgaver som skal utføres for hver modul, så dette er omfattende arbeid. Men, samtidig er det så utrolig spennende å lære så mye om kjemien og biologien bak selve bryggeprosessen. 

Har vi i Norge noe å lære av danskene? 
Uten tvil ja! Danmark har gjennom tidene vært fremst i utviklingen innen bryggeteknologien, og det har vært veldig lærerikt på studiebesøk hos de ulike danske bryggeriene. Brygging er et fascinerende fagfelt, og et område i stadig utvikling, med Danmark som et av de ledende landene. Det skjer mye i løpet av tiårsperioder innen ølbrygging, og det tror jeg det vil fortsette å gjøre i fremtiden også. Hansa Borg Bryggerier ønsker å være med på denne utviklingen og styrke de ansattes kunnskap om ølbrygging. Dette bidrar selskapet sterkt til ved å tilby sine ansatte å gå på Bryggerhøyskolen i København.

På studiebesøk hos Royal Unibrew, som er det eneste bryggeriet i Danmark med utendørs brygghus. Her forsyner Linda seg med øl fra selskapets automatiserte prøvetakingssystem på gjærtanker og BBT-tanker (Bright Beer tanks).