Møt Silje, vår nye produktutvikler

Silje om jobben som produktutvikler i Hansa Borg Bryggerier. Hva gjør en produktutvikler i et bryggeri som Hansa Borg?

Enkelt forklart følger jeg produkter fra ide til ferdig vare. Jeg deltar i utviklings- og innovasjonsprosjekter, hvor jeg har en rolle som teknisk ansvarlig. 

Navn: Silje Marie van Hoek (28)
Utdannelse: Sivilingeniør i kjemi og bioteknologi ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Startet bryggerimesterutdanning i København i februar 2019. Skal ta teoridelen i løpet av 2019 og 2020 ved siden av jobb
Karriere: Har jobbet som produktutvikler for Hansa Borg Bryggerier siden 2015
Arbeidssted: Bergen

Hva gjør en produktutvikler i et bryggeri som Hansa Borg?
Enkelt forklart følger jeg produkter fra ide til ferdig vare. Jeg deltar i utviklings- og innovasjonsprosjekter, hvor jeg har en rolle som teknisk ansvarlig. Utarbeiding og utvikling av resepter, produktdatablad og næringsdeklarasjon, samt forberedelser av smaksprøver og gjennomføring av sensoriske tester er også en del av arbeidsoppgavene mine.

Hvordan vil du beskrive en typisk arbeidsdag?
Hverdagen min som produktutvikler er veldig variert. Jeg jobber en del alene, men også sammen med ulike team og folk i bedriften, som for eksempel bryggerimestrene, markedsavdelingen, innkjøp, HMS og kvalitet, og med de på laboratoriet. I tillegg er jeg i tett dialog med leverandører og andre eksterne samarbeidspartnere og jeg får reist en del, både innenlands og utenlands, noe jeg trives godt med.

Hvorfor tar du bryggerimesterutdanning?
Det å få muligheten til å ta bryggerimesterutdanning åpner mange dører og muligheter. Jeg tar utdanningen først og fremst for å øke egen kunnskap om brygging og øl på detaljnivå, men det er også viktig for meg å kunne bistå bryggerimesterne våre i større grad enn det jeg gjør i dag. Ved å lære meg den samme teorien og prosessen som bryggerimesterne kan – og jobber med til daglig – kan jeg være behjelpelig i større grad. Jeg kan være en bedre sparringspartner for eksempel hvis vi skal brygge et nytt øl, eller har en utfordring med dagens produksjon, eller samarbeide med bryggerimestrene for å optimalisere et brygg, jobbe med forbedringer med mer.

 

Linda Marie Sundås, HMS-koordinator og lab. ingeniør ved Hansa Borg, med arbeidsplass Sarpsborg, er også på plass i København for å ta fatt på bryggerimesterutdanningen. Dere skal få bli bedre kjent med både Silje og Linda i løpet av utdanningen