Klassifiseringer av flaskevann

Det finnes flere ulike typer flaskevann:

Naturlig mineralvann
Naturlig mineralvann er rent, ubehandlet grunnvann som må være tappet rett på flaske ved kilden. Vannet har et spesifikt og stabilt mineralinnhold som er unikt for den respektive kilden. Naturlig mineralvann selges på flaske uten eller med kullsyre. 

Et naturlig mineralvann må:

  • Komme fra en navngitt grunnvannskilde, beskyttet mot enhver fare for forurensning
  • Ha et stabilt mineralinnhold over tid
  • Være av meget god hygienisk kvalitet (= meget lavt mikrobiologisk innhold)
  • Godkjennes av Statens Næringsmiddeltilsyn etter en kvalifiseringsperiode på ett år
  • Være ubehandlet og tappet ved kilden
  • Ha den tydelige påskriften ”Naturlig Mineralvann” på etiketten, hvilket ikke kan brukes av noen andre typer av flaskevann
  • Vise navnet til vannet og mineralinnholdet på etiketten

Olden er klassifisert som naturlig mineralvann.

Kildevann
Kildevann er rent, ubehandlet grunnvann som tappes fra en kilde og ellers oppfyller kravene til drikkevann i drikkevannsforskriftene. Kildevann må tappes rett på flaske ved kilden.

Christians er klassifisert som kildevann (CB).

Renset drikkevann tilsatt salter og kullsyre
Renset og filtrert drikkevann fra offentlig vannverk, tilsatt salter og kullsyre for mer balansert smak.