Historie

Hansa Bryggeri ble opprettet i 1891 da Waldemar Stoud Platou kjøpte det Sembske Bryggeri som hadde drevet bryggerivirksomhet på Kalfaret siden 1849. Som tidligere teknisk leder ved Christiania Bryggeri så den da 23-årige Platou store muligheter.

I bergenspressen innbød han til dannelse av et aksjeselskap. Den finansielle situasjonen blant kapitalsterke bergensere var god og 26. oktober 1891 var AS Hansa Bryggeri et faktum. Navnet Hansa var det ikke tvil om; det var et firmanavn som bar fremtiden i seg. Klangen av navnet og sammensetningen ”Hansa øl”, vekket assosiasjoner om noe historisk og tradisjonsrikt som ga bedriften et solid faglig anstrøk.

Det første Hansaølet
Planen var at det nye moderniserte bryggeriet skulle stå klart for produksjon på forsommeren 1892, men ismaskinen lot vente på seg fordi det ikke var skip i trafikk mellom Bergen og Hamburg, med store nok lasterom til å frakte ismaskinen og annet teknisk utstyr. Men med utstyret på plass og renhetsloven av 1516 i hånden var det klart til å brygge. Og den 29. september 1892 ble Hansaølet etter streng kvalitetskontroll, for første gang sendt ut på markedet til spente bergenseres kritiske bedømmelse. Hansa Bayer, til 18 øre flasken var lansert.

Nordens mest moderne
I 1899 ble det bygget et laboratorium, og Hansa Bryggeri sa dermed farvel til den gamle ”prøve- og -feile”-metoden. Det var ikke lenger nok å stole på de empiriske grunnlag. Ølbrygging måtte for fremtiden støtte seg til vitenskapelige metoder. Det ble blant annet også bygget et nytt malteri, og bryggeriet stod frem som et av de mest moderne bryggeribedrifter i Norden. I 1900 var Platou også freidig nok til å la bryggeriet være representert på verdensutstillingen i Paris, med det resultat at Hansaølet ble tildelt Grand Prix.

Den store gleden over total nasjonal uavhengighet etter unionsstriden og åpningen av Bergensbanen i 1909 var hendelser som hadde stor betydning for utviklingen av Hansa Bryggeris økonomiske utvikling. Nye markeder åpnet seg, og i årene frem mot den første verdenskrig økte antall ølsorter ved bryggeriet. På en liste fra den tiden finner vi: Bayerølet, Pilsnerøl, Bokkøl, Juleøl, Sommerøl, Exportøl, Vørterøl og Potøl. Økt utvalg betydde at bryggeriet måtte vurdere nye utvidelser.

Rasjonering og rekordår
1. verdenskrig brakte med seg rasjonering, og bare noen få ølsorter ble brygget under krigen. Bryggeriet hadde imidlertid forberedt seg på ekspansjon i etterkrigstiden og tross nye ølavgifter oppnådde Hansa et rekordår i 1924 med en omsetning på nesten 12 millioner kroner.

Etter storstreikene på 1930-tallet var optimismen begynt å vende tilbake i Norge, og bryggeriet lanserte to nye ølsorter, nemlig Juleøl og Påskebrygg. Det sistenevnte ølet endret etter hvert betegnelse til Vårøl. Den 2. verdenskrig brakte også med seg mangel på råvarer og rasjonering, og etter hvert et dårligere vareutvalg. Restriksjoner ble også innført og ølet fikk ikke inneholde mer enn 2 volumprosent. Men mangel på kaffe, te og melk gjorde etter hvert at etterspørselen etter øl og mineralvann ble stor, og produksjonen tok seg i perioder godt opp.

Først på for-pasteurisering
Under den 2. verdenskrig hadde bryggeriets ledelse arbeidet med store planer om utvidelser, modernisering og ombygging til tross for at produksjonen hadde vært lav i årene rett før krigsutbruddet. Produksjonsavdelingen var beregnet for 150 000 hektoliter øl pr. år og skulle utvides. Optimismen ble bare forsterket da en igjen kunne sette Hansa Pilsner Øl på bordet den 21. januar 1946. De neste tiårene ble det investert i og utviklet moderne teknologi og pasteuriseringsmetoder og Hansa Bryggeri var det første bryggeriet i Norden som prøvde ut og tok i bruk for-pasteurisering av øl.

Tiårene frem til 1980-tallet var en periode med sterk vekst og effektivisering av produksjonen. Og med mineralvannsproduksjonen hadde bryggeriet flere ben å stå på. Det ble etter hvert klart at bryggeriet vokste ut av sine lokaler og fjellhaller på Kalfaret, og i 1982 ble 1. trinn av det nye produksjonsanlegget på Kokstad tatt i bruk. Det tok imidlertid en del år å flytte hele bryggerivirksomheten til Kokstad og de siste menneskene og maskinene var ikke ute av lokalene på Kalfaret før i begynnelsen av vårt årtusen. Hansa Borg drev en periode Waldemars Mikrobryggeri i de gamle tradisjonsrike bryggerilokalene på Kalfaret, men denne produksjonen ble avsluttet rundt 2019.