Kjærlighetskilden

Christianssands Bryggeri har noe andre bryggerier bare kan misunne dem. På 32 meters dyp, under selve bryggeriet, boret man seg i 1932 fram til krystallklart, bakteriefritt vann i en såkalt artesisk kilde. Kilden kan synes utømmelig, med vann nok til hele CBs produksjon.

Vi er stolte over kildevannet! Det holder en jevn temperatur på 8-9 grader året rundt, og analyser viser at kvaliteten er veldig stabil og god. Vannet brukes til produksjon av alle CB-produkter. Slagordet ”Brygget på kjærlighet og kildevann” kommer dermed virkelig til sin rett.

Bryggerihage
Bryggeriet har trolig Otto Christiansen å takke for at CBs vannkilde ble funnet. Han var bryggerimester fra 1915, og senere direktør fra 1928 til 1959.

På 1920-tallet hadde Christianssands Bryggeri en stor og praktfull hage som den daværende bryggerimesteren likte å vandre i. Gjennom hagen rant Grimsbekken som munnet ut i en dam i hagen. På varme og nedbørsfattige somre hendte det at vannføringen var minimal, og dammen tørket nesten ut. En sommerdag la Otto Christiansen merke til noe som putret, noe som kunne se ut som et oppkomme i den tørre dammen. Han hadde også lagt merke til et par andre oppkommer utenfor bryggeriets område, hvorfra beboerne fra Grim og Møllevannsveien hentet friskt vann om sommeren.

Ønskekvist
I 1924 fikk Christiansen en svensk rørlegger, som etter sigende var dyktig med ønskekvisten, til å komme med sitt redskap. Rørleggeren lette, og mente å kunne påvise at der fantes en vannåre et sted på bryggeriets eiendom.

Noen år senere, nærmere bestemt i 1932, bestemte Christiansen seg for å bore etter vann. Et rør ble drevet ned gjennom kvikkleire, grus og sand til 32 meters dyp, 27 meter under havets overflate. Opp fra dypet kom krystallklart vann. Det naturlige oppkommet viste seg å være det Otto Christiansen hadde håpet på, nemlig en artesisk kilde. Det vil si at vannet i kilden står under trykk, slik at det kommer til overflaten uten å måtte pumpes.

Bakteriefritt
Gleden var stor ved bryggeriet. Flere brønner ble boret, og vannet ble sendt til ulike analyser. Alle prøver den gang og fram til i dag har vært entydige: Når vannet kommer opp fra kilden er det praktisk talt bakteriefritt, jevnstilt med destillert vann. Spor etter marine avleiringer tyder på at vannet står på gammel havbunn, og er således mer næringsrikt enn overflatevann.

Ingen vet hvor lenge CBs kildevann vil fortsette å stige til overflaten, men intet tyder på at kilden skal gå tom. Dessuten er den godt beskyttet mot forurensning, blant annet ved hjelp av et 12 meter dypt kvikkleirelag som fungerer som en forsegling mellom vannet og overflaten. På 1990-tallet fikk vannet godkjenning først som ”naturlig mineralvann” og deretter ”kildevann”.

Tekst: Siv Sæveraas