Historie

Christianssands Bryggeri ble påbegynt i 1856 av konsul Ole Jacob Mørch. I 1859 måtte han selge dette, sammen med resten av sine foretak som følge av trange tider etter Krimkrigen. Bryggeriet ble da solgt til konsul Jørgen Christiansen for 22.000 specidaler, og han fullførte byggingen og satte i gang produksjon høsten 1859.

Byens folkemengde var da ca 11.000 mennesker. Det viste seg straks at bryggeriet ble en utmerket forretning. Og familien Christiansen i fem generasjoner drev bryggeriet frem til 1964, da aksjene ble solgt til Tou Bryggeri i Stavanger. CB har etter dette hatt flere eiere, investorgruppen Sørlandsvekst, det svenske bryggeriet Spendrups, og siden våren 1999 Hansa Borg Bryggerier AS.

Alle CBs produkter brygges på kildevann fra Christian IVs kilde. Kilden ble funnet i 1932, en svært tørr sommer, hvor bryggeriets rørlegger gikk rundt med ønskekvisten. På 32 meters dyp fant han krystallklart, 100% rent vann, som holder en jevn temperatur på 9 grader Celsius, sommer som vinter. 25 000 liter i timen kommer ved hjelp av eget trykk opp av kilden - en såkalt artesisk kilde. I juni 1999 ble vannet koblet til en utendørs drikkefontene. I 9 år slukket forbipasserende tørsten gratis i kildevannsfontenen, men i 2009 ble den stengt da det måtte gjøres store investeringer for å oppgradere rørsystemene som førte vannet fra kilden til fontenen. De ansatte ved CB var enige i beslutningen, men mange sørlendinger var selvsagt skuffet. Men kildevannet benyttes fremdeles til produksjon av de kjente og kjære CB-produktene, og CB-ølet er fremdeles "Brygget på kjærlighet og kildevann".

CB-ølet brygges den dag i dag etter Renhetsloven av 1516 - som sier at øl skal fremstilles av vann, malt, humle og gjær. Forandringer har det vært, både i forbudstid, krigstid, kartelltid, og ikke minst i forhold til ulike alkoholavgifter. I dag er CB-pilsen det mest populære ølet i Vest-Agder og blir stadig mer populært i nabofylket Aust-Agder. Ved CB produseres også Grevens alkoholholdige cider, et populært produkt fremstilt av gjæret vinråstoff med smak av pære eller eple, eller med smak av blåbær.

Innen brusproduksjon, har coladrikker tidligere utgjort de største volumene. Den første lisenstappingen for Coca-Cola fant sted i 1954 og varte frem til 1992. Da Coca-Cola inngikk avtale med Ringnes, var det naturlig for CB å søke andre samarbeidspartnere, og inngikk således avtale med Pepsi. Dette samarbeidet opphørte i 1998, og i januar 1999 lanserte CB sin egen Ice Cola. En egenutviklet Cola som fikk varm mottagelse på Sørlandet. CB er dessuten kjent for sitt Christians mineralvann, som ble lansert i 1988. I øyeblikket er dette vårt mest solgte CB-produkt utenom øl. I 1999 ble Christians relansert i form av nytt etikettdesign og en ny smaksvariant, mandarin/sitron.

Høsten 2011 startet monteringen av en egen tappekolonne for boks på CB, og vinteren 2012 kunne den tas i bruk for fullt. Med en egen tappekolonne for boks kunne forbrukerne på det blide sørland  få tradisjonsrike CB-produkter i nye forpakninger og det har vært mulig å produsere og tappe flere nye CB-produkter.

Blant annet har det vært mulig å tappe CB-Pils på boks på bryggeriet i Kristiansand, og den svært populære CB Julebrusen ble lansert på 0,33 l boks høsten 2012 - Norges første julebrus på boks! Det tradisjonsrike Christians Kildevann kom med ny smak; lime/sitron i 0,33 l boks, og den naturelle varianten kom også på 0,33 l boks i tillegg til flaskene på 1,5 liter. Høsten 2012 kom for første gang også CB Juleøl på boks fra bryggeriet vårt i Kristiansand.

Med nye produksjonsmuligheter åpner det seg altså større muligheter for lansering av nye forpakninger og nye produkter. Siste tilskudd i CB-familien var CB Mexicana.