Ølklubber

Tilhengere av øl fra regionen, norske øltradisjoner og norsk ølkultur er representert ved flere ølklubber i østfoldsområdet.

Gambrinus – Borg-ølets venner
Ølklubben avholder to møter hvert år i Svaleskiva på Borg Bryggerier, men møtes gjerne også ellers i året på varierende møtested.

Hvis andre enn medlemmer ønsker å besøke Gambrinus' møter bes de om å ta kontakt i forkant.

Klubbens formål er å arbeide for at øl er kultur i alle lag av samfunnet og gjøre personer med innflytelse bevisst på den kulturbærende betydning som øl og Borg Bryggerier har.

Foreningen gir bl.a. ut en måteholdsbrosjyre rettet mot ungdom.Gambrinus Borgølets Venner har matrikkelnummer 5 i Norske Øl-Laug.

Fredrikstad Bryggeriets Venner
Foreningen har ca 50 medlemmer og medlemsskap kan ikke søkes, men må anbefales av en enstemmig direksjon. Formålet med foreningen er å arbeide for å ivareta og fremme Fredrikstadbryggeriets stolte tradisjoner og lokalpatriotismen forbundet med dette.

Foreningen deler hvert år ut prisen Plankebæreren.

Dag Solheim er visepresident i Fredrikstad Bryggeriets venner.