Nå er det Olden sin tur

Hansa Borg & Solera Norge har nå startet overgangen til festede korker. Bakgrunnen er EUs direktiv om plastkorker, som krever at korken skal sitte fast på brusflasker.

Tidligere har korkene på Olden-flaskene vært merket uten kullsyre (naturfarget kork) og med kullsyre (blå kork). Vi har jobbet med å finne en løsning som er håndterbar og møter de nye kravene. De nye korkene har kun Olden-logo og alle korkene er naturfarget.

Ifølge kravet skal korker og lokk sitte fast på drikkevareemballasje opp til tre liter som er laget av eller inneholder plast. Kravet i plastdirektivet til EU trer i kraft 3. juli 2024 og skal bidra til å hindre at plastkorker havner i naturen, samt fremme utviklingen av en sirkulær økonomi.

*Julebrusen vår på 1,5 liters flaske vil også ha festet kork når den kommer i butikk i uke 42.