Royal Unibrews mål for utslippsreduksjon validert av SBTi

6. november 2024 | Hansa Borg og Solera kan i dag kunngjøre at morselskapet Royal Unibrew har mottatt validering av sine utslippsreduksjonsmål av Science Based Targets-initiativet. Målene er også gjeldende for Hansa Borg og Solera, som en del av Royal Unibrew, og bekrefter vår forpliktelse til å avkarbonisere virksomheten og dermed bidra til en bedre og mer bærekraftig verden for fremtidige generasjoner.

Science Based Targets initiative (SBTi) har validert Royal Unibrews ambisiøse mål om å redusere absolutte klimagassutslipp med 60 % for scope 1 og 2 inkl. logistikk innen 2030 og 50 % for scope 3 innen 2030, fra en 2019-basis, i tråd med 1,5-gradersmålet i Parisavtalen. Denne valideringen fremhever virksomhetens dedikasjon til avkarbonisering, noe som er avgjørende for bærekraften til bedrifter og lokalsamfunn over hele verden.

Lars Jensen, CEO i Royal Unibrew, sier: – Jeg er veldig stolt over at Royal Unibrews klimamål nå er validert av SBTi. Dette er et bevis på vår vedvarende innsats for å redusere vår klimapåvirkning og gjøre det bedre hver dag. Vi vil fortsette å fremme klimainnsatsen mot en fremtid under 1,5 grader.

Forpliktelse til SBTi innebærer følgende fokusområder for Royal Unibrew med datterselskaper:

• Fortsette å samarbeide med interessenter i verdikjeden, inkludert nøkkelleverandører og kunder, om innovasjoner og optimaliseringer for å redusere klimapåvirkningen av deres felles fotavtrykk.

• Akselerere overgangen til 100 % fornybar energi ved å investere ytterligere i energioptimaliseringer. I tillegg vil selskapet fortsette å redusere sine klimagassutslipp gjennom kraftkjøpsavtaler og sertifikatløsninger.

• Akselerere sin innsats for å redusere klimagassutslipp fra transport, kjøling og landbruk. Landbruksmaterialer, som sukker og bygg, står i dag for ca. 20 % av selskapets fotavtrykk. Ved å bygge videre på dagens arbeid, vil selskapet zoome inn på utslippsdata og sine mål for skog- og landbruksmaterialer for ytterligere å støtte og spesifisere veikartet for avkarbonisering. Royal Unibrew vil sende inn sine vitenskapsbaserte mål for sine landrelaterte utslipp (FLAG) for SBTi-validering senere i år.  

Henriette Øllgaard, VP Corporate Social Responsibility, sier:
– Royal Unibrews forpliktelse til SBTi understreker at vi tar vårt ansvar for hele verdikjeden svært alvorlig. Med SBTi måles vi opp mot de samme standardene som våre konkurrenter, noe som sikrer åpenhet og ansvarlighet, og gjør det lettere for våre interessenter å verifisere vår klimainnsats.

Royal Unibrew streber etter å være blant lederne innen bærekraft i sin sektor. Før de forpliktet seg til å sette vitenskapsbaserte mål gjennom SBTi, som selskapet gjorde i 2021, hadde Royal Unibrew allerede formulert et sett med ambisiøse mål for utslippsreduksjon, med ambisjoner om å bli CO2-nøytral i scope 1 og 2 i 2025 og å redusere utslippene med 50 % i scope 1, 2 og 3 innen 2030. Disse målene gjelder også for Hansa Borg og Solera.

 

Om Royal Unibrew: Royal Unibrew er et ledende regionalt multidrikkevareselskap med sterke lokale merkevareporteføljer i sine hovedmarkeder i Norden, Baltikum, Italia, Frankrike og Canada. I tillegg selges produktene i mer enn 70 land over hele verden. Royal Unibrew ønsker å være det foretrukne valget som lokal drikkevarepartner som utfordrer status quo ved å gjøre det bedre hver dag på en morsom, smidig og bærekraftig måte. I år ble selskapet anerkjent som et ESG Industry Top Rated selskap av Morningstar Sustainalytics (2023). Lær mer om Royal Unibrews forpliktelse til bærekraft på Royalunibrew.com/sustainability

Om Science Based Targets initiative (SBTi): SBTi er et partnerskap mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi definerer og fremmer beste praksis innen utslippsreduksjoner og netto null-mål i tråd med klimavitenskap og gir teknisk assistanse og ekspertressurser til selskaper som setter vitenskapsbaserte mål. SBTi samler et team av eksperter for å gi selskaper uavhengig vurdering og validering av mål.

Kontakt: Stina Kildedal-Johannessen, leder kommunikasjon og bærekraft, Hansa Borg og Solera Norge. E-post: stina.kildedal-johannessen@hansaborg.no. Telefon: +47 934 12 301

-----------------------------------------------------

Royal Unibrews vitenskapsbaserte mål validert av SBTi:

  • Royal Unibrew forplikter seg til å redusere de absolutte kategori 1- og 2-klimagassutslippene med 60 % innen 2030 fra basisåret 2019. Målgrensen omfatter landrelaterte utslipp og opptak fra bioenergiråstoff.
  • Royal Unibrew forplikter seg til å redusere absolutt scope 3 klimagassutslipp fra kjøpte varer og tjenester, drivstoff og energirelaterte aktiviteter, oppstrøms transport og distribusjon, avfall generert i drift, nedstrøms transport og distribusjon, behandling av solgte produkter, end-of-life behandling av solgte produkter og nedstrøms innleide eiendeler med 50% innen samme tidsramme.

-------------------------------------------------------