Hansa Borg selger CB-tomten

30. juni 2023 | Hansa Borg Bryggerier AS har signert en avtale med Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS) om salg av den 18 mål store bryggeritomten på Grim, med overtakelse høsten 2023. 

Hansa Borg har vært i dialog med flere interessenter det siste året. Valget falt på KNAS, et heleid kommunalt selskap i Kristiansand, som har som mål å skape arbeidsplasser og utvikle spennende næringsområder gjennom aktiv forvaltning og utvikling.

– Vi ser på KNAS som en ansvarlig aktør, som ivaretar historiske interesser, og vi ser frem til å følge med på hvordan tomten og den gamle bygningsmassen vil utvikles i Kristiansand, sier Jakob Simmelsgaard, direktør i Hansa Borg Bryggerier.

– Hansa Borg skal leie verksted og kontorlokaler på bryggeritomten, som skal benyttes av våre ansatte også fremover, for å sikre tilstedeværelse i byen samt fortsatt tett kontakt med våre kunder i dagligvare- og utelivsbransjen, sier Simmelsgaard.

Hansa Borg har i tillegg sikret seg opsjon på å leie deler av lokalene til annet bruk for å ivareta historien til Christianssands Bryggeri.

– Det er kommunen som forvaltningsorgan som beslutter hvordan tomten skal benyttes, så utover dagens bruk er det lite vi vet, sier administrerende direktør Jan Omli Larsen i Kristiansand Næringsselskap (KNAS).

Tomten på Grim er regulert til næring, og med nærheten til trafikkerte veier, jernbane og stort veikryss er det sannsynlig at dette også blir bruken i fremtiden.

– Imidlertid vet vi at det er et ønske om å åpne Grimsbekken også på denne siden av RV9. Videre er det behov for en del servicefunksjoner knyttet til gravlunden. Deler av bebyggelsen er gammel og antagelig verneverdig, og denne bebyggelses blir viktig når historien skal ivaretas. Denne 18 mål store tomten er også viktig med tanke på å knytte bydelen Grim sammen med Kvadraturen, sier Larsen.

KNAS vil leie ut dagens lokaler en periode, før de foreslår hvordan tomten og eiendommene kan utvikles.

Partene er enige om ikke å opplyse om kjøpesummen.

Transaksjonen er tilrettelagt av Colliers og Advokatfirmaet Skagastøl.


Mediekontakter:
Hansa Borg
Stina Kildedal-Johannessen
Leder kommunikasjon og bærekraft
stina.kildedal-johannessen@hansaborg.no
M: 934 12 301


Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS)
Jan Omli Larsen
Adm. Dir.
jan@krsn.no
M: 906 82 887