Nå blir det pant på KeyKegs

Den norske drikkevarebransjen er i dag best i verden på innsamling av plastflasker og aluminiumsbokser gjennom pantesystemet og bransjen ivrer etter løsninger som reduserer miljøavtrykket fra emballasjen ytterligere. Høsten 2021 innføres en ny panteordning som kommer hele bryggeri- og utelivsbransjen til gode.

– Vi har sett et behov for å få innført et mer sirkulært bruk av våre KeyKegs. Vi har nå inngått en avtale med Infinitum, som skal sikre at alle KeyKegs kan returneres og resirkuleres i en ny panteordning, sier leder for kommunikasjon og bærekraft i Hansa Borg Bryggerier, Stina Kildedal-Johannessen.

Arbeidet med å finne en løsning rundt resirkulering av plastfatene kom i gang tidlig i 2020.
 – Sammen med Infinitum og vår KeyKeg-produsent OneCircle har vi sett på alternativer for innsamling av KeyKegs og muligheten for å bruke råmaterialet i nye fat. Samarbeidet har sådd frukter og vi gleder oss over at en panteløsning vil igangsettes i september, sier Kildedal-Johannessen.

– Vi har som mål at alle bryggerier, importører og produsenter av KeyKeg skal bli med på denne ordningen. Dette er en del av vårt plastløftemål og ikke minst for å bidra til FNs bærekraftsmål #17 – samarbeid for å nå målene, tilføyer hun.

Effektiv innsamling og gjenvinning
– Bakgrunnen for at vi har fått i gang denne ordningen, er å utnytte og videreutvikle den effektive panteordningen til å sikre effektiv innsamling og dokumentert resirkulering av alle ølfat som blir solgt i Norge, sier administrerende direktør i Infinitum, Kjell Olav Maldum. 

Plast er et meget spennende materiale med lavest energi- og miljøbelastning per enhet. Når det samles inn, skader det heller ikke naturen. Siden pantesystemet henter inn fatene direkte, så kan de resirkuleres til matkontaktmateriale som ombrukes i nye flasker eller ølfat – igjen og igjen!

– For Infinitum er det spennende å jobbe med drikkevareprodusenter som har sett verdien av å sikre effektiv innsamling og resirkulering, og som utfordrer oss på å videreutvikle panteordningen, sier Maldum.

Slik fungerer den nye ordningen
Det vil bli satt et pantebeløp på hvert enkelt type fat (10, 20 og 30 liter). Panten betales ved kjøp av fatene og faktureres fra produsent sammen med produktene.

Utesteder som ønsker å ta del i ordningen og allerede er medlemmer i Infinitum gjennom den ordinære panteordningen for bokser og plastflasker, behøver ikke å melde seg inn på nytt. I motsatt fall må de bli medlem hos Infinitum (kostnadsfritt). Tomme fat samles deretter inn i egne sekker. Når en sekk er full, kan man bestille henting. Sekkene blir da hentet av Infinitum innen fem virkedager etter bestilling (også kostnadsfritt).

For utesteder som fyller mer enn fem sekker i uken, tilbyr Infinitum å sette opp en fast hentetid/-plan for sekkene. Ved henting vil sekkens unike strekkode bli scannet og avsender vil motta en e-post som kvittering for hentingen. E-posten vil inneholde navn på hentested, tidspunkt for henting og hvilke strekkoder som er hentet.

Hva er KeyKeg?
KeyKeg er ølfat i plastemballasje som brukes både av større og mindre bryggerier til emballering av drikkevarer.

Er du kunde av Hansa Borg og ønsker å bli med på panteløsningen? Sjekk ut mer informasjon her. 

Vil du bli kunde hos Hansa Borg Bryggerier? Registrer deg her.