God påske fra Hansa Borg Bryggerier

Over ett år har gått siden de inngripende restriksjonene i hverdagen vår ble innført. Vi må holde avstand, mange er på hjemmekontor, flere er eller har vært permitterte og våre kunder i utelivsbransjen er for øyeblikket hardt rammet med skjenkestopp over hele landet.  

Siden Covid-19 brøt ut er vi blitt utfordret gang på gang, og det har vært vanskeligere å balansere kortsiktige tilpasningsbehov mot langsiktig markedssatsning det siste året – spesielt med hensyn til våre utelivskunder.

Til tross for den nye arbeidshverdagen med smitteverntiltak og endringer har vi i Hansa Borg Bryggerier takket være en samlet, fantastisk innsats av de ansatte, riktige strategiske beslutninger og godt salg i dagligvarehandelen, klart oss godt under pandemien.

Viktigheten av arbeidsplassen som en sosial arena har kommet tydelig frem gjennom perioden, samt en fornyet respekt for dem som står i fronten, som ikke kan jobbe fra hjemmekontor. Vi er avhengig av frontfagene for å opprettholde kritisk infrastruktur. For Hansa Borg sin del gjelder det spesielt ansatte som har stått på for å sikre produksjonen vår gjennom hele perioden.

Små og mellomstore bedrifter som tilbyr deltidsstillinger har også vist seg enda viktigere enn antatt. Mange studenter har gjennom det siste året måtte gi opp studier og flytte hjem fordi de ikke har deltidsjobber. Utelivsbransjen sliter økonomisk og vi er bekymret, både for dem og med tanke på arbeidsplasser for mennesker som trenger deltidsjobber, dersom koronasituasjonen vedvarer. Jeg er redd det vil få konsekvenser for mangfoldet i kultur- og utelivstilbudet etter at situasjonen er normalisert.

Jeg er takknemlig for at vi så langt har unngått omfattende smitteutfordringer inne på anleggene våre. Likevel har situasjonen medført en rekke permitteringer og omsetningsnedgang innen uteliv, hvor vi har en stor del av vår forretning – noe som har påvirket både ansatte og kunder negativt. Hansa Borg sitt salg innenfor dagligvare har, som resten av bransjen, hatt en flott salgsvekst i 2020. Dette skyldes hovedsakelig stengte grenser og feriering i eget land. Heldigvis for de fleste bryggerier i Norge har dette langt på vei veiet opp for utfordringene innen utelivssektoren.

Vi ser også positive effekter av bærekraftsarbeidet som ble lagt ned i 2020. Vi har kuttet 27 tonn plast og 25 tonn papp fra produksjonen, og flyttet nærmere 40 tonn fra jomfruplast til resirkulert plast. Vi har i tillegg inngått et utvidet distribusjonssamarbeid (mjØLk), som vil fjerne nesten 200 tusen km fra vei og kutte CO2-utslippet vårt med over 150 tonn per år og vi er godt i gang med å bli miljøsertifisert. Dette er vesentlige momenter i vår strategi for bærekraft – et arbeid vi skal fortsette å ha fokus på i tiden fremover.

2021 har gitt oss en utfordrende start, med nye permitteringer grunnet stengt utelivsbransje og enda strengere smitteverntiltak. Vi har jobbet med å tilpasse oss og skal være klare for å levere varer også til utelivsbransjen når landet åpner opp igjen. Våre februarlanseringer har gjort det bra og vi kommer med mange spennende nyheter til dagligvare i mai. Vi jobber nå for å sikre at vi har nok varer på lager til sommeren, som vi forventer blir relativt lik 2020.

Dette avhenger selvsagt om grensene åpnes igjen. Slik det ser ut per i dag, vil nok mange nordmenn feriere i eget land også denne sommeren, noe som er viktig for lokalt næringsliv og vil bidra positivt til hele bransjens omsetning. Jeg oppfordrer alle til å handle lokalt og å bruke byen sin når unntakstilstanden er over.

Ellers vil vi nok leve videre med flere av smitteverntiltakene i lang tid fremover, som økt renhold og avstand både privat og på jobb. Jeg håper alle holder seg friske og etterlever rådene fra myndighetene slik at det blir kontroll på smitten.

Ta vare på dere selv og gjør det beste ut av påskedagene.

God påske!

Lars Giil
Administrerende direktør i Hansa Borg Bryggerier