Sammen skal vi komme oss gjennom dette!

Bedrifter over hele landet opplever store utfordringer som en konsekvens av korona-pandemien. Hansa Borg Bryggerier støtter myndighetenes tiltak for å begrense koronautbruddet. Vi tar vår del av dugnaden, og vi oppfordrer alle til å ta sine forhåndsregler og støtte tiltakene som er satt i verk.

Store deler av næringslivet rammes nå økonomisk svært hardt. Stenging av utelivet, avlysing av konserter, festivaler og arrangementer og full stopp i reiselivet har gjort at norske serveringssteder og bryggerier over natten har mistet en stor del av omsetningen. For mange er dette virksomhetskritisk og lokale arbeidsplasser står i fare for å forsvinne hvis krisetilstanden vedvarer.

For å komme oss gjennom krisen er vi avhengige av at publikum nå prioriterer å handle norskproduserte, lokale varer i sine nærbutikker. Vi ser flere oppfordringer om å feriere i Norge i sommer. Dette synes vi er et fint tiltak, som også kan bidra til å hjelpe næringslivet til å få en dytt i riktig retning når unntakstilstanden er over.

Hva gjør vi?
Hansa Borg Bryggerier har som arbeidsgiver, drikkevareprodusent og leverandør et ansvar for å bidra til samfunnsdugnaden og redusere smitteomfang. Vi tilpasser og kartlegger behov fortløpende for tiltak basert på myndighetenes krav og interne risikovurderinger.

Vi jobber så godt vi kan med å opprettholde vår leveringsdyktighet gjennom krisen. I tillegg gjør vi forebyggende smitteverntiltak rundt våre flotte medarbeidere som står på hver dag, slik at vi kan fortsette å produsere og levere drikkevarer til butikker rundt om i landet.

Situasjonen overvåkes kontinuerlig og vi vurderer fortløpende tiltak for å opprettholde produksjonen så lenge vi kan. Foreløpig forventer Hansa Borg å ivareta høy leveranseevne, til tross for at vi dessverre har funnet det nødvendig å permittere deler av arbeidsstokken på grunn av bortfall av arbeid.

En stor takk til våre ansatte som står på i denne tøffe tiden. Vi gjør vårt beste for å finne løsninger og nye måter å jobbe på, slik at vi skal komme oss gjennom denne tøffe tiden uten alt for store konsekvenser. Vi vil også takke myndighetene for innsatsen de legger ned for å forhindre smittespredning og for raske tiltak til støtte for næringslivet. Til slutt vil vi også takke alle som allerede støtter oss ved å handle drikkevarer fra Hansa Borg Bryggerier.

Ved spørsmål, kontakt leder for kommunikasjon og bærekraft, Stina Kildedal-Johannessen