Hansa Borg Bryggerier om plastemballasje

Vi har nå tatt initiativ til å sette plastemballasje på agendaen i Bryggeri- og drikkevareforeningen med ønske om å se på hvordan vi som bransje kan finne enda bedre løsninger på emballasjeutfordringene.

Vi erkjenner at plast ikke er bra for miljøet, samtidig er det blitt en bransjestandard som vi må forholde oss til for ikke å tape i konkurransen.

Størstedelen av våre produkter vil fremdeles være pakket i papp.

Med så mye negativt fokus på plastforsøpling – hvorfor?
For snart et år siden tok vi beslutningen om å investere i nye maskiner som også kunne pakke i plastemballasje. Da gjorde vi det basert på at overgang til plastemballasje på noen produkter ville gi miljøgevinster som:

  • Reduksjon i emballasjeforbruket vårt med 50 %, som utgjør ca. 350 000 kg i året.
  • Plasten vi benytter krever mindre energi å produsere enn pappen.
  • De nye maskinene er mindre energikrevende i bruk.
  • Ved å pakke produkter i plastemballasje utnyttes plassen bedre i varebilene, og vi kan dermed redusere transportbruken.

For oss var dette gode argumenter da vi tok beslutningen, i tillegg til at det også gjør oss konkurransedyktig i forhold til andre produsenter i bransjen. De største produsentene i bransjen gikk over til plastemballasje for drøye halvannet år siden. Det koster å stå utenfor.

Utfordringer med emballasje
Nå er det et stort fokus på plast som problem, og det er noe vi også tar innover oss. Vi har derfor tett dialog med våre leverandører som også er interessert i å finne mest mulig miljøvennlige alternativ. For å pakke tunge produkter som drikkevarer må emballasjen pakke dem slik at de er stødig under transport og ikke skades på sin vei fra oss til forbrukerne. Vi må derfor enten benytte mye papp, eller lite plast. Ved bruk av plast må vi dessuten benytte en type som kan krympe i pakkeprosessen. Vi vet at det forskes mye på dette området, og vi håper at det etter hvert vil utvikles krympeplast med høy grad av nedbrytbarhet, som også kan benyttes til pakking av drikkevarer.

Miljøansvar
Vi ønsker å være miljøvennlige. Vi har bryggerier med nesten 200 år lange tradisjoner, og vi har tilpasset oss og fulgt utviklingen gjennom tidene. Det vil vi fortsette å gjøre. Det er derfor ikke slik at vi med vilje velger bort miljøvennlige alternativ. Vi vet at vi må bidra til miljøet, men det er samtidig en balansegang ved at vi må følge med i bransjeutviklingen for ikke å tape i konkurransen.

Hansa Borg Bryggerier er medlem av Grønt Punkt Norge og er med å finansiere innsamling og gjenvinning av ulike typer emballasje som plast, glass, papp og metall. Vi har selv en gjenvinningsgrad på 99% av eget avfall. Produksjonsavfall som mask og berme går til dyrefôr, og dette utgjør størstedelen av vårt avfall. Vi retter oss etter de retningslinjer som gjelder og all vår plast- og pappemballasje har gjenvinningssymboler påtrykt med tekst som oppfordrer til å gjenvinne emballasjen.