Riktige svar fra konkurransen "Hva vet du om Hansa Bryggeri?"

Her er svarene på de 15 spørsmålene vi stillte i konkurransen "Hva vet du om Hansa Bryggeri?"

Vinnerne av en eksklusiv jubileumsomvisning ved bryggeriet er tilskrevet.

 1. Hvor mange bryggerier var det i Bergen ved inngangen til 1. verdenskrig, inkludert Hansa Bryggeri?   
  Riktig svar: 37

 2. Når kom Perle og Bruses julesanghefte ut for første gang?   
  Riktig svar: Julen 1954

 3. Har Perle og Bruse eksistert i virkeligheten?   
  Riktig svar: Ja, de bodde vis-a-vis bryggeriet og pleide å leke på bryggeriets gårdsplass. Den ene var mørk, den andre var lys. De het Alf og Finn Knag.

 4. Hvor mange sorter øl brygget vi på Hansa Bryggeri mellom 1900 og 1914?   
  Riktig svar: 10 ulike sorter.

 5. Hva er ølets verste fiende?   
  Riktig svar: Fett. Fettet ødelegger kullsyren i ølet og gjør det tamt. Lys skader også ølet og kan gi usmak.

 6. Hva gjorde Hansa Bryggeri for at de ansatte skulle få mer mat under 2. verdenskrig?    Riktig svar: Hansa Bryggeri etablerte kaninfarm på det gamle bryggeriet på Stølen slik at de ansattes familier skulle få tilgang til kjøtt.

  Bilde fra kaninfarmen til Hansa på Stølen (OF Halds Bryggeri) i 1942.

 7. Øl er verdens tredje mest konsumerte drikk, hvilke drikk er nummer 1 og 2?    Riktig svar: Vann og te (i den rekkefølgen).

 8. Hvem var initiativtaker til Fløybanen i Bergen og hvilken forbindelse hadde han til Hansa?    Riktig svar: Waldemar Stoud Platou var en av initiativtakerne til Fløybanen og var dens første styreformann. Han var også stifter av Hansa Bryggeri og administrerende direktør på Hansa frem til 1916.

 9. Hvilken reklame krevde bergenserne å få tilbake på gondolene til Ulriksbanen da den gjenåpnet?  Riktig svar: Perle og Bruse.

 10. Hansa Bryggeri var den første bedriften i Bergen som fikk bedriftslegeordning, når var det?   Riktig svar: 1948.  

 11. Når begynte Hansa Bryggeri å arrangere bedriftsbesøk ved bryggeriet?    
  Riktig svar: Før 1928.

  Besøk fra Bergen Handelsgym i desember 1928.

 12. Hva het det første ølet som ble brygget og solgt av Hansa Bryggeri?    
  Riktig svar: Hansa Bayer i 1892.

 13. I 1978 kjøpte Hansa Bryggeri den 100 mål store tomten på Kokstad. Kokstad betyr kokestad, og var det området der bøndene møttes for å ta en velfortjent pause og koke sin kaffe. Nå kokes det vørter på det samme området. Når tok Hansa for første     gang i bruk det nye området på Kokstad?  
  Riktig svar: 1982.

 14. Vi brukte mange år på å flytte bryggeriet til Kokstad, når ble det siste brygget satt på Kalfaret? 
  Riktig svar: Desember 2001.

 15. Hvor mange ansatte ved Hansa Bryggeri har siden 1891 og frem til i 20. april 2016 arbeidet i mer enn 25 år for bedriften?    
  Riktig svar: 669 ansatte