Årets julebrus fra Hansa Borg Bryggerier

Julebrusen fra Hansa, Borg og CB er selvsagt den samme gode som tidligere, men nytt av året er at Hansa- og CB Julebrus i år også kommer på gjenvinningsflasker av glass, i tillegg til boks og 1,5 liters plastflasker.

De nye gjenvinningsflaskene som er benyttet til Hansa- og CB Julebrus er det ikke pant på – en betaler heller ikke pant når de kjøpes. Flaskene skal gjenvinnes. Det vil si leveres til returpunkt for glass og metall. De smeltes og brukes på nytt.

Den norske panteordningen
I den norske panteordningen finnes det to typer flasker/emballasje; tradisjonell gjenbruksemballasje, dvs. flasker som går i retur tilbake til øl- og mineralvannprodusentene for vasking og ny påfylling. Disse flaskene ble tidligere benyttet av flere bryggerier i Norge, og det var en begrenset mengde av disse flaskene, som mange produsenter delte på. Disse flaskene ble altså fraktet rundt mellom butikker og øl- og mineralvannsprodusentene, vasket og brukt på nytt.

Nå er distribusjonsordningene for de fleste produsenter endret, og frakt av flasker på kryss og tvers i landet er ikke lenger forsvarlig i forhold til miljø og transport. De fleste produsentene har derfor gått over til gjenvinningsflasker der det er ønskelig med flaske. Vi vet at mange forbrukere ønsker julebrusen på glassflaske, og tilbyr derfor dette, i tillegg til boks og plastflasker med pant.

Boks er nordmenns favoritt-emballasje for drikkevarer
Det meste av drikkevarer som produseres og selges i Norge er på boks, nærmere bestemt ca. 88 %. Av våre produkter (fra Hansa Borg Bryggerier) er tallet enda høyere. Hele 92 % av alt vi produserer og selger er på boks. Andelen gjenvinningsglassflasker er derfor svært liten, ettersom en god del av de resterende 8 % også er fordelt på tank, fat og plastflasker.

Minst like miljøvennlige
De nye gjenvinningsflaskene er minst like miljøvennlige som de gamle gjenbruksflaskene, ettersom vi unngår flasker som krever mye transport og samtidig reduserer kjemiske utslipp til avløpsnettet på grunn av vasking av store mengder flasker. Flasken blir smeltet og glasset brukes på nytt.

Det hadde selvsagt vært ønskelig med et pantesystem for engangsemballasje også, men for denne type flasker er det vanskelig så lenge det er et utall av forskjellige typer og former i omløp. For det har de siste årene vært en økning i import av utenlandske drikkevarer (og dermed flasker) som både er tilgjengelig i butikk og på Vinmonopolet, og som ikke kan pantes og brukes på nytt, men som også skal leveres til returpunkt og gjenvinnes.

I Norge er vi veldig gode både til å pante, og gjenvinne glass og metall. Norge har en pantedekning på over 95 %, og i fjor økte gjenvinningsgraden med ca. 12 % på glass og metall, som betyr at vi leverte over 80 000 tonn glass til gjenvinning i 2015, og gjenvinner dermed omlag 90%.

Mer informasjon om norsk panteordning finnes på www.infinitum.no
Hansa Borg Bryggerier er også medlem av Grønt Punkt www.grontpunkt.no