Usannheter om Olden-emballasje

Det finnes ingen skadelige stoffer i Olden-emballasjen. I en artikkel i Aftenposten omtales tre kjemiske stoffer hvor avisen også viser bilde av en Oldenflaske. Det er ingen sammenheng mellom de omtalte kjemiske stoffene og Oldenflasken.

De omtalte stoffene Bisphenol-A (BPA) og ftalater ("plastikspiker") som Aftenposten skriver blir benyttet i  PET-emballasje, finnes ikke i Olden-emballasje, eller PET-flasker forøvrig.

Hansa Borg Bryggerier tar denne saken svært alvorlig og er i dialog med Aftenposten om håndteringen av denne saken fra avisens side. Kvalitetsavdelingen i Hansa Borg Bryggerier har mottatt bekreftelse fra vår leverandør  med forsikring om at ingen av de omtalte stoffene i Aftenpostens artikkel finnes i våre Olden-flasker.

Olden er et sikkert og miljøvennlig produkt.

Forklaring på ftalater:
Det finnes tre undergrupper av ftalater, og ftalatet som omtales i artikkelen som "plastikspiker", finnes ikke i  PET-flasker, det gjør heller ikke ftalatet, ortoftalat. I PET-emballasje benyttes tereftalat som ikke er  skadelig, og som har høy gjenvinningsgrad. Polyetylen-tereftalat er ikke det samme som ftalater.

Referanse fra NAPCOR (National Assiciation for PET Container Resources, USA) forklarer ftalater som følger:
"Phthalates" (pronounced THA-lates) are a class of chemicals that include three subsets, each with different  properties. PET or polyethylene terephthalate belongs to one of these phthalate subsets, but not the one most  commonly associated with the term.

Orthophthalate is the phthalate subset most commonly referenced and discussed in popular literature and on  internet sites; it has been the subject of some negative press. Often used to make various plastics more  flexible, this type of phthalate is also called a plasticizer.

PET does not contain plasticizers or orthophthalates. Plasticizers are never substituted for terephthalates used  in the manufacturer of PET, nor are the two ever mixed.

PET packaging is selected by companies for a wide variety of product applications because it is safe, strong,  shatter-proof, and recyclable.

Hansa Borg Bryggerier beklager at Aftenposten har publisert usanne opplysninger om PET-emballasje (flasker), og koblet dette til Olden. Det er også beklagelig at våre kunder og forbrukere kan ha blitt urettmessig skremt av artikkelen.

Kontaktperson:
Anette Karlsen, tlf. 918 29 845, kommunikasjonsansvarlig, Hansa Borg Bryggerier AS