Hansa Borg Bryggerier inngår transportavtale med TINE

Hansa Borg Bryggerier har valgt TINE som transportpartner fra 2013, for deler av sitt salgsvolum. Hansa Borg vil fortsette med egen distribusjon i Hordaland, Østfold og store deler av Oslo og Akershus, mens TINE overtar transporten i andre deler av landet.

Avtalen vil omfatte transporttjenester hvor ordrer for Hansa Borg Bryggerier plukkes og ferdigstilles på Hansa Borgs egne lagre i Bergen, Sarpsborg og Kristiansand, og deretter lastes over på TINEs biler på deres terminaler.

- TINEs tilbud var konkurransedyktig og selskapet har et distribusjonsnett som utfyller Hansa Borgs behov. Vi har vurdert denne løsningen som mest optimal for oss, både med tanke på kostnad og kvalitet, sier adm. direktør i Hansa Borg Bryggerier, Lars A. Midtgaard.

Overgangen til Tine vil skje fra januar 2013 med unntak av Rogaland - og Agderfylkene som ikke er i gang før mars samme år.

- Avtalen gir Hansa Borg Bryggerier tilgang til en fleksibel transportkapasitet over hele landet, noe 90 ulike leverandører allerede benytter seg av. Dette gir små og store virksomheter et transporttilbud som er viktig for å nå markedet, sier direktør for Distribusjon i TINE, Christian Andersen.

Om Hansa Borg Bryggerier
Hansa Borg Bryggerier AS har virksomheter i Bergen, Sarpsborg, Kristiansand og Olden og omsetter for 2,7 mrd. I tillegg til egne merkevarer som Hansa, Borg, CB og Olden, lisensproduseres Clausthaler, Schweppes og Heineken.

For mer informasjon, kontakt:
Lars A. Midtgaard, adm. direktør Hansa Borg Bryggerier AS
Tlf: 91 35 50 50

Christian A.E. Andersen, Direktør Distribusjon, TINE SA
Tlf: 93 02 12 10