Årsresultat Hansa Borg Bryggerier 2011

Vår satsing har gitt gode markedsmessige fremganger i 2011. I et ølmarked som gikk tilbake med 3,7 % i volum, holder merkevareporteføljen god stand, og vinner markedsandeler.

Hansa som ølmerke øker avstanden til Ringnes som Norges største norske ølmerke i dagligvareforretningene. Heineken vokser betydelig, og passerer den magiske 10 millioner liters «listen». Nye Olden vinner stort i kategorien kullsyret vann, og er ved årsskiftet, i dagligvareforretningene, landets nest største vannmerke. Grevens cider befester sin ledende posisjon som Norges største cidermerke, og nye restaurantog barkunder bidrar til at en rekke forbrukere får anledning til å stifte bekjentskap med vår brede produktportefølje, særlig i østlandsregionen. 

Det tilbakelagte året var vårt første uten leietapping av betydning for Coca-Cola Enterprises (CCE). Med de omfattende endringene Hansa Borg har opplevd de siste årene har vi utviklet Hansa Borg til å bli et vesentlig mer rendyrket selskap. Vårt primære fokus er å målrettet og innovativt utvikle, og vokse, egne merkevarer som Hansa, Borg, CB, Olden og Grevens, samt lisensproduserte merker som Heineken, Clausthaler og Schweppes.

Svakere lønnsomhet

I 2011 opplevde vi svakere lønnsomhet enn forventet. Lavere ølvolumer i kombinasjon med økte priser for innsatsfaktorer som aluminium, drivstoff og energi, bidro dessverre til et svakt driftsresultat. Gjennom året tok vi grep som bidrar til en kraftig forbedring i resultatene for inneværende år. Færre ansatte i administrative stillinger, justerte priser i henhold til økte innsatsfaktorer, samt en enda mer fokusert organisering av logistikk og produksjonsfunksjonen har allerede gitt god uttelling i regnskapsbøkene.