Sterk resultatforbedring i labert marked

Hansa Borg-konsernet økte driftsresultatet med 33,6 millioner fra 2008 til 2009, og oppnådde en omsetningsøkning på 6 %. - 2009 var et historisk godt år for oss – et resultat av knallhardt arbeid over lang tid, sier adm. dir. Lars A. Midtgaard.

Hansa Borg Bryggerier oppnådde et driftsresultat på 96,4 millioner kroner i 2009, mot 62,8 millioner i 2008. Samtidig økte omsetningen fra 1,25 til 1,32 milliarder kroner.

- Vi er selvsagt svært tilfreds med fremgangen, men samtidig ydmyke med tanke på at vi nå er i ferd med å redusere arbeidsstokken med om lag 75 ansatte som en følge av endringen i samarbeidet med Coca-Cola Drikker, sier administrerende direktør Lars A. Midtgaard i Hansa Borg Bryggerier.

Hansa Borg har fortsatt sin positive utvikling i et marked som har stagnert, og til dels gått tilbake. Strategien om å være regionalt forankret og å satse på norske merkevarer bærer frukter. - Vi er det største norskeide bryggeriet og vi fokuserer på norsk øl, og det ser vi nå virkelig resultatene av, sier administrerende direktør Lars A. Midtgaard.

Markedsmessige fremganger og et kontinuerlig fokus på forbedringsprosesser er hovedforklaringene til det gode resultatet. Stram kostnadsstyring i et utfordrende år preget av finanskrise, spesielt i utelivsmarkedet, har også gitt uttelling.

Om Hansa Borg-konsernet
Hansa Borg Bryggerier er Norges største norskdominerte bryggerikonsern. Selskapet har produksjonsanlegg i Bergen, Kristiansand, Sarpsborg og Stryn, og har ca 630 faste ansatte. Hansa, Borg, CB, Grevens Cider og Olden er selskapets viktigste egeneide merkevarer. I tillegg har selskapet lisens på produksjon og markedsføring av Schweppes, Clausthaler og Heineken. Omsetningen for 2009 endte på ca 3 milliarder kroner, inkl. særavgifter.

Hansa Borg Bryggerier, konsern

Beløp i hele 1000

2009

2008

Salgsinntekter
Særavgifter til staten

2 957 875
-1 635 669

2 841 693
-1 594 300

Driftsinntekter

1 322 006

1 247 393

     

Driftsresultat (EBIT)

96 402

62 777

     

Resultat før skattekostnad

81 957

27 290