Hansa Borg Bryggerier varsler nedbemanninger

Vesentlig lavere etterspørsel fra Coca-Cola Drikker reduserer aktivitetsnivået.

Betydelig økte brusavgifter i 2009, samt nedgangstider og grensehandel, har ført til sviktende salg og redusert behov for produksjonsleveranser fra Hansa Borg Bryggerier. Situasjonen medfører at Hansa Borg og Coca-Cola Drikker vil få et vesentlig lavere felles aktivitetsnivå i løpet av 2010 og fremover.

Foreløpige beregninger viser at om lag 80 årsverk kan bli overflødige ved Hansa Bryggeri i Bergen og om lag 10 årsverk ved Borg Bryggeri i Sarpsborg. Det er primært områdene lager, produksjon og distribusjon som blir berørt, og selskapet håper å kunne avvikle en del årsverk ved naturlig avgang. Christianssands Bryggeri (CB) vil i liten grad bli påvirket av endringene.

- Det er veldig tungt å måtte meddele at vi må nedbemanne vesentlig i løpet av 1. halvår som følge av et lavere aktivitetsnivå med Coca-Cola Drikker, sier administrerende direktør Lars A. Midtgaard.

Hansa Borg og Coca-Cola Drikker vil opprettholde et omfattende samarbeid innenfor distribusjon, lager og salg for store deler av landet.

Ved å redusere antall ansatte fra 630 til om lag 540 faste årsverk, forventes nedskaleringen verken å få konsekvenser for Hansa Borgs kjernevirksomhet, produksjonsstruktur eller inntjening.