Hansa Borg vekstmotor i svakt ølmarked

Hansa Borg Bryggerier går frem hele 4,8 % i et ølmarked som øker med beskjedne 1,1 %. Bryggeriet øker dermed markedsandelen kraftig, og står nå for 30 % av det norske ølmarkedet.

Det totale volumet for det norske ølmarkedet, eksklusive smugling og privatimport, endte på 258 mill liter, opp fra 255 millioner liter i 2007. Hansa Borg økte salget av øl med mer enn 3,5 millioner liter, og står dermed for mer enn hele veksten i markedet.

- Vi er selvsagt svært tilfreds, og det at vi øker våre markedsandeler tar vi som et tegn på at vår satsing på regionale merkevarer fungerer etter intensjonen, sier administrerende direktør Lars A. Midtgaard i Hansa Borg Bryggerier. Vi er det største norskeide bryggeriet og vi fokuserer på norsk øl, og det verdsetter tydeligvis forbrukerne.

Fremgang i alle kanaler
Hansa Borg øker sine markedsandeler kraftig i utelivssegmentet. Totalt sett har salget av øl i denne kanalen blitt redusert med 8,9 % i 2008. I dagligvarekanalen går bryggeriet frem med 6,0 %, mens markedsfremgangen i kanalen er på 4,2 %.

- Til tross for gode tall så registrerer også vi at det nå er en svakere utvikling i utelivskanalen, og at flere kjøper øl i dagligvarebutikkene, sier Midtgaard. Dette skyldes nok at det er usikre tider og at folk heller velger å hygge seg hjemme.

Mer effektiv
Hansa Borg var gjennom en omfattende restrukturering av selskapet i 2005 og 2006, og har siden hatt en svært positiv utvikling. - Vi har brukt betydelige ressurser på å avdekke smartere måter å jobbe på, og har etter hvert blitt mer effektive i hele organisasjonen, selv om vi enda har forbedringsområder. Nasjonale posisjoner som er bygget, basert på en sterk regional forankring, gjør at vi har troen på at vi skal komme enda sterkere ut av den vanskelige perioden norsk økonomi er inne i. Reduserte skjenketider for utelivsnæringen og avgiftssjokk på brus og vann gjør det ikke enkelt, men vi står støtt, sier Midtgaard.

Om Hansa Borg Bryggerier AS
Hansa Borg Bryggerier AS er Norges største norskdominerte bryggerikonsern. Selskapet har produksjonsanlegg i Bergen, Kristiansand, Sarpsborg og Stryn, og har ca 650 ansatte. Hansa, Borg, CB, Grevens Cider og Olden er selskapets viktigste egeneide merkevarer. I tillegg har selskapet lisens på produksjon og markedsføring av Schweppes, Clausthaler og Heineken. Omsetningen for 2008 endte på ca 3 milliarder kroner, inkl. særavgifter.