Stenging av Kildevannsfontenen

Hansa Borg Bryggerier må dessverre permanent stenge publikums tilgang til kildevannet ved Christianssands Bryggeri. Årsaken er behov for store investeringer i forbindelse med oppgradering av rørsystemene til kildevannsfontenen.

For å kunne opprettholde et tilfredsstillende nivå på vannleveransen til kildevannsfontenen må rørsystemene skiftes ut. Publikums tilgang til kildevannet ble åpnet i 1997.
 
- Rørsystemene som bringer kildevannet fra Kilden til kildevannsfontenen må skiftes og det vil koste oss nærmere en halv million å få en tilfredsstillende oppgradering. Nå som vi er inne i en periode med finanskrise og usikre tider kan vi ikke bruke så mye penger på en slik investering, sier Anette Karlsen, kommunikasjonsansvarlig i Hansa Borg Bryggerier AS.

Vi vet at kildevannet er svært populært i Kristiansand og vi beklager at vi ikke lenger kan opprettholde dette tilbudet til publikum.

Kildevannet blir selvsagt fortsatt brukt som vanlig i produksjonen. Stengingen gjelder bare rørledning som går fra kilden inne i produksjonsanlegget og ut til publikum.

Den lokale ledelsen ved CB initierte denne løsningen i høst da det ble klart at rørledningene til Kildevannsfontenen trengte mer enn bare vedlikehold. - Fordi vi er klar over hvor mye dette kildevannet betyr for publikum foretok vi en grundig utredning, sier Anette Karlsen. Våre ansatte på CB støtter den avgjørelsen som nå er tatt, fullt og helt.

Om CB
Christiansands Bryggeri er en del av Hansa Borg Bryggerier AS som er Norges største norskeide bryggerikonsern. Selskapet har også produksjonsanlegg i Bergen, Sarpsborg og Stryn (Olden) og har ca 650 ansatte. Hansa, Borg, CB, Grevens Cider og Olden er selskapets viktigste egeneide merkevarer. I tillegg har selskapet lisens på produksjon og markedsføring av Schweppes, Clausthaler og Heineken. Antatt omsetningen for 2009 er på ca 3.0 milliarder kroner (inkl. særavgifter.)