Solid fremgang: Sterk resultatvekst tross krevende markedsforhold

Hansa Borg Bryggerier leverer sterke regnskapstall for første halvår til tross for lavere ølkonsum og kraftig vekst for billigøl.

- Vi er tilfreds med første halvår. Driftsresultatet er nær doblet i forhold til i fjor. Dette skyldes først og fremst god drift, sterk kostnadsdisiplin og økt salg av produkter som gir høyere marginer. Det er tilfredsstillende at vi makter å øke lønnsomheten i et ølmarked som synker med 3,5 %, sier Lars A. Midtgaard, administrerende direktør i Hansa Borg Bryggerier.

Vekst i markedsandeler
Samlede driftsinntekter i første halvår økte til 613 millioner kroner, som er en fremgang på 5,1 %. I likhet med totalmarkedet registrerer også Hansa Borg en reduksjon i ølsalget, men nedgangen er lavere enn for markedet generelt. Selskapets topplinjevekst skyldes økt volum for egne merkevarer, samt lisensproduksjon av Schweppes som startet 1. januar.

- I 2009 ser vi effekten av vedvarende effektiviseringstiltak. Etter at finansuroen satte inn, har vi fokusert ytterligere på innsparinger og vi fortsetter å ha skarpt fokus på varige produktivitets-forbedringer. Vi er avhengige av å øke lønnsomheten for å ha tilstrekkelig investeringskraft, sier Midtgaard.

Utfordres kraftig
Selv om det norske sommerværet har vært ustabilt, forventer Hansa Borg god fremgang for året som helhet. - Vi registrerer at råvareprisene er på vei opp, samt at den norske kronen er ustabil mot eurorelaterte valutaer. Disse forholdene vil påvirke marginene i andre halvår. I tillegg erfarer vi at finansuroen medfører at forbrukerne i tiltagende grad velger billigmerker. Vi frykter selvsagt at den endrede forbrukeradferden skal vedvare, men vi agerer målrettet for å styrke egne merkevarer, avslutter Midtgaard. 

Hansa Borg Bryggerier konsern, resultat 1. halvår (urevidert)

Beløp i hele 1000

1. H 2009

1. H 2008

Endring

Salgsinntekter

Særavgifter til staten

1 409 215

-796 178

1 348 578

-765 115

4,5 %

4,1 %

Driftsinntekter

613 037

583 463

5,1 %

Driftsresultat (EBIT)

60 081

34 370

74,8 %

Resultat før skattekostnad

48 134

20 237

137,9 %