Resultatfremleggelse: Historisk godt 2008 – utfordres kraftig i 2009

Hansa Borg Bryggerier AS økte driftsresultatet med sterke 61 % i 2008, og oppnådde en økning i omsetningen på 14,8 %. –2008 var et historisk godt år for oss, sier adm. dir. Lars A. Midtgaard, som samtidig må medgi at 2009 blir et usedvanlig krevende år.

Hansa Borg Bryggerier oppnådde et driftsresultat på 70,6 millioner kroner i 2008, som er frem med 26,7 millioner fra 2007. Samtidig økte også omsetningen i kroner og i antall liter kraftig.

- Vi er selvsagt svært tilfreds med vår fremgang, og særlig det at vi øker våre markedsandeler vesentlig tar vi som et tegn på at vår satsing på regionale merkevarer fungerer etter intensjonen, sier administrerende direktør Lars A. Midtgaard i Hansa Borg Bryggerier. Vi er det største norskeide bryggeriet og vi fokuserer på norsk øl, og det verdsetter tydeligvis forbrukerne.

Hansa Borg økte salget av øl med mer enn 3,5 millioner liter i 2008, og står dermed for mer enn hele veksten i markedet.

Utfordres i 2009
I et ølmarked som økte med 1,1 % i 2008, gikk Hansa Borg frem 4,8 %. De to første månedene av 2009 har vist et nedadgående marked der salget av både øl, brus og vann faller kraftig. Alle salgskanaler er rammet, men særlig hoteller, puber og restauranter lider.

-Finanskrisen må ta største delen av skylden, men økningen i produktavgiften for brus på 62 % fra 1. januar har ytterligere forsterket effekten. Alt tyder på at dette blir et svært krevende år, der mange faktorer gjør det særdeles utfordrende for oss og vår bransje, sier Lars A. Midtgaard.

Om Hansa Borg Bryggerier AS
Hansa Borg Bryggerier AS er Norges største norskdominerte bryggerikonsern. Selskapet har produksjonsanlegg i Bergen, Kristiansand, Sarpsborg og Stryn, og har ca 650 ansatte. Hansa, Borg, CB, Grevens Cider og Olden er selskapets viktigste egeneide merkevarer. I tillegg har selskapet lisens på produksjon og markedsføring av Schweppes, Clausthaler og Heineken. Omsetningen for 2008 endte på ca 3 milliarder kroner, inkl. særavgifter.

Beløp i hele 1000

2008

2007

Salgsinntekter

Særavgifter til staten

2 841 659

-1 594 334

2 556 781

-1 470 280

Driftsinntekter

1 247 325

1 086 501

     

Driftsresultat (EBIT)

70 551

43 807

     

Resultat før skattekostnad

62 824

42 975