Tidenes sommerølsalg - Sterk resultatvekst tross økte råvarekostnader

Hansa Borg Bryggerier leverte sterke regnskapstall i første halvår for 2008. Dette til tross for en markant økning i råvareprisene. Halvårsresultatet er nesten doblet i forhold til året før og sommermånedene har vært tidenes beste for bryggeriet.

- Dette er et godt resultat for oss. Det er svært tilfredsstillende at vi vokser såpass sterkt i en periode der vi har måttet øke prisene som følge av prisoppgangen i råvaremarkedene. Det viser hvor bunnsolid våre norske, regionalt baserte merker står. I tillegg ser vi at effektiviseringstiltakene vi gjennomførte i fjor, og så langt i år, har gitt en positiv effekt, sier Lars A. Midtgaard, administrerende direktør i Hansa Borg Bryggerier, som blant annet står bak merkevarer som Hansa, Borg, CB, Grevens Cider og Olden.

Kraftig vekst i markedsandeler
Samlede driftsinntekter i første halvår var 584 millioner kroner, noe som er en forbedring på 76 millioner kroner fra samme periode i fjor. Ser man på ølmarkedet isolert, viser tall fra Bryggeri- og Drikkevareforeningen at Hansa Borg har hatt en volumfremgang på 2,9 prosent i årets seks første måneder, mens totalmarkedet bare har vokst 0,7 prosent.

I juli måned økte markedet med 10,4 % i volum, mens Hansa Borg økte med hele 19, 1 %. Selskapet har dermed lagt bak seg den beste ølsommeren noensinne. - Tallene viser at det er Hansa Borg som alene står for nesten 70 % av veksten i ølmarkedet hittil i år. Vi skal imidlertid ikke hvile på laurbærene. Arbeidet med effektiviseringstiltak fortsetter, og vi er nødt til å fortsette veksten og øke lønnsomheten ytterligere fremover, sier Midtgaard. 

Må tjene mer – innsatsfaktorer fortsetter å stige
I likhet med i 2007 har prisveksten på råvarer fortsatt. Dette har ført til økte varekostnader for selskapet, og samtidig har kostnadene til transport og lønn steget vesentlig.

– Våre viktigste merkevarer har eksistert i 150 år, og for å sikre disse i den tøffe konkurransen fremover, er vi nødt til å øke inntjeningen ytterligere. Kraftig prisvekst for innsatsfaktorer, kombinert med sterk konkurranse fra utenlandske aktører, gjør det stadig mer utfordrende å manøvrere virksomheten. På sikt må driftsmarginen dobles for at vi også fremover skal være et solid norsk alternativ, fremhever Midtgaard.

Hansa Borg Bryggerier AS resultat første halvår (konsern)

Beløp i hele 1000

1.H 2008

1.H 2007

Endring

Salgsinntekter

Særavgifter til staten

1 348 578

-765 115

1 227 047

-719 830

9,9 %

6,3 %

Driftsinntekter

583 463

507 218

13,5 %

Driftsresultat (EBIT)

34 182

23 438

45,8 %

Resultat før skattekostnad

32 932

16 705

97,1 %