Borg-Ingefaerol_1.5L_100.jpg

Om Borg Ingefærøl

Borg Ingefærøl er en klassisk kullsyreholdig leskedrikk med ingefærsmak, og egentlig ikke et øl - til tross for navnet.

Leskedrikken ble oppfunnet på 1800-tallet i England og var i lang tid en svært populær drikkspesielt i England og USA. Den ble etter hvert også brukt som blandevann i drinker. I Østfold er leskedrikken veldig populær.