Gode HR-tiltak bidro til å få mange raskt i arbeid

Stor grad av samarbeid med ulike aktører og et bredt spekter av skreddersydde tiltak har bidratt til en løsning for 69 av de 82 som var berørt av nedbemanningen ved våre tre bryggerier, som følge av overgang til ny distribusjonsform i april.

Med overgang til en ny måte å distribuere produktene våre på ble det i fjor høst klart at vi ville få for mange medarbeidere innen distribusjon og lager enn det som var forsvarlig. De tillitsvalgte og ledelsen ble tidlig enige om en rekke tiltak som skulle bidra til at vi kunne finne en løsning for flest mulig, at antall overtallige skulle bli så lavt som mulig, og tiltak som skulle bidra til at de som ble berørt fikk styrket sine muligheter til å komme raskt i arbeid igjen.

Mange tiltak har bidratt positivt
– Vi har tilbudt frivillige sluttpakker til alle over 62 år, og i den forbindelse har de ansatte hatt tilbud om informasjonsmøter og individuell veiledning med en ekstern pensjonsrådgiver. Flere ansatte takket ja til dette. Vi har også skånet aldersgruppen 59-62 år for å unngå tap av rettigheter ift AFP, forteller HR-sjef Kjersti Selvik. For dem som ikke var omfattet av disse tilbudene har fokus vært på å sette inn tiltak som ville gi dem et enda bedre utgangspunkt for å komme seg raskt i arbeid igjen.

– Vi visste jo at vi hadde mange flinke folk, men når de har jobbet hos oss mesteparten av sitt arbeidsliv kan det være vanskelig å ta fatt på en jobbsøkerprosess på egen hånd, så vi satte inn ressurser på det, sier Selvik. Alle berørte ble tilbudt jobbsøkertrening, CV- og søknadsskrivekurs, hjelp til dokumentasjon og attester, individuell veiledning for å gjøre dem bevisst på sin egen kompetanse, intervjutrening, og kurs i bl.a. grunnleggende IT-ferdigheter.  Vi har også gitt økonomisk støtte til kurs som er relevant for å komme ut i ny jobb, for eksempel støtte til sertifikater.

Godt samarbeid
Selvik poengterer at det har vært veldig effektivt å ta kontakt med mulige nye arbeidsgivere for dem som var berørt av oppsigelsene. – Først og fremst må jeg si at avtalen som ble gjort med ASKO tidlig i forhandlingene om overgang til grossistdistribusjon har vært viktig. De har invitert til åpen dag og tilbudt de av våre medarbeidere som søkte på stilling hos dem å komme til intervju. I Bergen er nå 8 av våre tidligere medarbeidere ansatt hos ASKO Vest, og 3 fra Sarpsborg i ASKO Øst forteller hun. Men også det å arrangere åpen dag og andre møtearenaer der våre overtallige medarbeidere fikk møte mulige nye arbeidsgivere var effektivt. Flere har fått seg ny jobb gjennom denne måten å treffe nye arbeidsgivere på.

De fleste er allerede i arbeid igjen
Vi fant løsninger for flere gjennom sluttpakker for gruppen fra 62 år, og redusert stillingsprosent for noen ansatte. Av dem som ble overtallige ved Borg Bryggerier og Christianssands Bryggeri, totalt 15 medarbeidere, er alle per dags dato i arbeid.  I Bergen er 22 av de 32 som måtte forlate oss allerede i jobb. Tilbakemeldingene fra medarbeiderne som måtte gå ved våre tre bryggerier, og også fra bedrifter som har møtt og ansatt våre tidligere medarbeidere, så har kursing og bruk av de tidligere nevnte HR-tiltakene vært viktig, og bidratt til at så mange av dem som måtte forlate oss 31. mars, allerede er i jobb igjen, enten fast eller midlertidig. 

Vanskelig, men god prosess
- Å miste jobben på Hansa var like vondt som det er å bli dumpet av en dame, men nå har jeg fått meg ny «dame» og har det helt supert», uttalte en av våre tidligere kolleger. – Det er en veldig god beskrivelse av hvordan mange føler det når man mister jobben, sier HR-sjef, Kjersti Selvik.

Nedbemanningsprosesser er alltid krevende. Særlig har det vært en tung og vanskelig prosess å nedbemanne når vi har så mange flinke og lojale medarbeidere med svært høy ansiennitet (de fleste mellom 20-33 års ansiennitet). Det er derfor veldig viktig med ryddige og åpne prosesser og ivareta hver enkelt ansatt.

- Det opplever jeg at vi har fått til, særlig gjennom et godt samarbeid med fagforeningene. Tilbakemeldingene fra sluttsamtaler sier det samme, og at de ansatte har satt pris på tiltakene vi har tilbudt dem, forteller Selvik. Samtidig er det viktig å understreke at vi er ikke helt i mål før alle som måtte gå har funnet sin løsning.