Visjon – verdier – strategi

Visjon
”Norges mest berømte leverandør av glede, nytelse og smak”.

Verdier
Mennesker – fokus på fellesskap og respekt
Merkevarer – fokus på kvalitet og solid håndverk
Moro – fokus på arbeidsglede og godt samvær

Strategi
”Hansa Borg Bryggerier skal være en norsk drikkevareaktør forankret i en desentralisert produksjonsstruktur. Gjennom forbrukerinnsikt, kunnskap og motiverte medarbeidere, skal vi målrettet utvikle våre prosesser og merkevarer, for å vinne ledende regionale og nasjonale posisjoner.”

Forretningsidé
Vi skal gi forbrukeren mulighet og lyst til alltid å velge kvalitetsdrikkevarer fra Hansa Borg Bryggerier.