HB-oelglass-original_tomt72.jpg

Samarbeidspartnere

Internasjonale samarbeidspartnere og lisensproduksjon.

Vi har en rekke internasjonale samarbeidspartnere og produserer, markedsfører og selger deres produkter i Norge. Dette gjelder hovedsaklig Clausthaler og Heineken, men vi har også et samarbeid med Bacardi Breezer.

Hansa Borg Bryggerier hadde tidligere et samarbeid med Coca-Cola Enterprises Norge innenfor lager, distribusjon, salg og leietapping på boks. Leietapping for CCEN på flaske ble utfaset i 2010, og siste del av samarbeidet innenfor lager, distribusjon og leietapping på boks ble avsluttet i forbindelse med CCENs omlegging av organisasjonen ved årsskiftet 2012/2013.