Organisasjon

Ledelse
Lars Giil, administrerende direktør
Cato Johnsen, supply chain direktør
TBN, kommersiell direktør
Kjersti Selvik, HR direktør
George Oehme, CFO

Styret
Ulf Werner Andersen, styreleder
Hanne Egenæss Wiig, aksjonærvalgt
Thomas Frogner, aksjonærvalgt
Hans Savonije, aksjonærvalgt
Lars Jensen, aksjonærvalgt
Kristine Pollen Briså, aksjonærvalgt
Helge Gjøen, ansattrepresentant
Janne Reisæter, ansattrepresentant
Einar Schmith, ansattrepresentant
Jan Mæhre, ansattrepresentant