Media

Henvendelser fra presse og media rettes til kommunikasjonsansvarlig, eventuelt administrerende direktør. Forbrukerhenvendelser eller lignende rettes til vårt kundesenter eller forbrukerkontakt.

Pressekontakt:

administrerende direktør Lars A. Midtgaard
Lars A. Midtgaard, administrerende direktør
Telefon: 913 55 050
E-post: Lars.Midtgaard [at] hansaborg.no
kommunikasjonsansvarlig Anette Karlsen
Anette Karlsen, kommunikasjonsansvarlig
Telefon: 918 29 845
E-post: Anette.Karlsen [at] hansaborg.no