Organisasjon

Ledelse
Lars A. Midtgaard, administrerende direktør
Lars Giil, produksjonsdirektør
Petter Østeby, kommersiell direktør
Lasse Eliassen, direktør storhusholdning
Alf Helge Halland, marketingdirektør

Styret
Bjørn Wiggen, styreleder
Hanne Egenæss Wiig, aksjonærvalgt
Thomas Frogner, aksjonærvalgt
Henrik Brandt, aksjonærvalgt
Hans Savonije, aksjonærvalgt
Johan Fredrik Odfjell, aksjonærvalgt
Tor Bjørnar Nilsen, ansattrepresentant
Helge Gjøen, ansattrepresentant
Janne Reisæter, ansattrepresentant
Terje Jacobsen, ansattrepresentant