Organisasjon

Ledelse
Lars Giil, konst. administrerende direktør
Cato Johnsen, supply chain direktør
Petter Østeby, kommersiell direktør
Lasse Eliassen, direktør storhusholdning
Alf Helge Halland, direktør marketing og uteliv

Styret
Ulf Werner Andersen, styreleder
Hanne Egenæss Wiig, aksjonærvalgt
Thomas Frogner, aksjonærvalgt
Hans Savonije, aksjonærvalgt
Lars Jensen, aksjonærvalgt
Kristine Pollen Briså, aksjonærvalgt
Helge Gjøen, ansattrepresentant
Janne Reisæter, ansattrepresentant
Einar Schmith, ansattrepresentant
Jan Mæhre, ansattrepresentant