Organisasjon

Ledelse
Lars A. Midtgaard, administrerende direktør
Lars Giil, produksjonsdirektør
Petter Østeby, kommersiell direktør
Lasse Eliassen, direktør storhusholdning
Alf Helge Halland, marketingdirektør

Styret
Torkild Nordberg, styreleder
Hanne Egenæss Wiig, aksjonærvalgt
Thomas Frogner, aksjonærvalgt
Hans Savonije, aksjonærvalgt
Lars Jensen, aksjonærvalgt
Johan Fredrik Odfjell, aksjonærvalgt
Helge Gjøen, ansattrepresentant
Janne Reisæter, ansattrepresentant
Einar Schmith, ansattrepresentant
Jan Mæhre, ansattrepresentant