Hansa Borg-produkter kraftig redusert i Rema

De siste dagene har vi sett en mengde medieoppslag om de valgene Rema har tatt på vegne av forbrukerne. Rema 1000 har valgt en strategi hvor de prioriterer sin bestevenn, danskeide Carlsberg/Ringnes. Dette betyr i praksis at våre merkevarers tilstedeværelse i Remas butikker blir kraftig redusert. Hansa, Borg og CB vil nærmest ikke være tilstede i Remas butikker – i verste fall vil de ble helt borte.

Vi har dessverre opplevd at det ikke har vært en reell forhandling, Rema har gått langt i tvinge oss til et punkt der vi ikke lenger kan akseptere betingelsene som ligger på bordet.

Helt konkret blir vårt volum redusert fra 2015 med opp mot 90%, mens danskeide Ringnes med for eksempel Tuborg og Carlsberg som spydspisser vil komme til å få opp mot 75% andel i Remas butikker.

Hansa, CB og Borg finnes i svært begrenset omfang i henholdsvis Hordaland, Vest Agder og Østfold. Grevens, Norges største cidermerke, og Heineken - verdens mest eksportere ølmerke, blir ikke å finne i Remas butikker. Konsekvensen for Hansa Borg Bryggerier er at vi frykter flere oppsigelser og vi kan komme i en situasjon der vi må vurdere eksistensgrunnlaget for enkelte av våre bryggerier.

Vi har hatt, og ønsker et fortsatt godt samarbeid med Rema – til beste for våre felles forbrukere. Vi beklager overfor dere, våre lojale forbrukere, at Rema 1000s strategi vil gjøre våre produkter mindre tilgjengelige. Vi ønsker at dere forbrukere skal ha tilgang på et stort utvalg slik at dere selv kan velge. Våre produkter er knyttet til kultur og identitet, og det er vi stolte av, og vi er glade for støtten vi nå mottar fra forbrukere over hele landet.

Vi håper dere bruker forbrukermakten deres. Alle er tjent med et godt utvalg!